Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48b)

15 februari 2023

In het algemeen verstaat men onder het begrip fysische optica of golfoptica het deelgebied van de optica dat zichtbaar of onzichtbaar licht beschrijft en verklaart volgens een golfmodel. Licht is een zich in de ruimte voortplantende combinatie van elektrische en magnetische velden, die rechtstreeks afgeleid kan worden uit de Wetten van Maxwell, die uiteindelijk de basis vormen van het klassieke elektromagnetisme.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48b)

Optica, interferentie en laserlicht

Licht maakt deel uit van het elektromagnetisch spectrum. In de fysische optica kunnen eigenschappen van het licht worden verklaard die door de geometrische optica niet kunnen worden beschreven. Daartoe behoren onder meer eigenschappen van licht als kleur, interferentie, diffractie (buiging), polarisatie en het dopplereffect. In hun voorwoord schrijven de auteurs de volgende verklarende toelichtingen (door de redactie van Optische Fenomenen vertaalde bewerkte samenvattingen).

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48b) - 2
Optica & Fotonica leren met de educatieve uitgaven van uitgeverij Bombini (bombini-verlag.de).

Een inleidende cursus optica heeft meestal tot doel de alledaagse basisfenomenen van lichtvoortplanting op te pakken, te ordenen en helderder te beschrijven en te verklaren. Deze basisbegrippen omvatten natuurverschijnselen als schaduw, reflectie, breking en kleurontleding. Het voor de leerzame brochure ontwikkelde concept is gebaseerd op het idee dat licht zich als stralen verspreidt.

Dit straalmodel stelt de leerling in staat optische fenomenen van de natuurlijke omgeving en de functie van veel technische apparaten te begrijpen en te doorzien. Een verdiepingscursus optica heeft daarentegen meer diversiteit in de opzet ervan. Allereerst gaat het erom andere fenomenen van lichtvoortplanting aan te wijzen die niet zo gewoon zijn, zoals interferentie en diffractie, en deze conceptueel aan te pakken. Het idee van lichtstralen blijkt nu ontoereikend. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen