Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58b)

10 december 2023

Het lesmateriaal is opgezet vanuit het Philips Lighting Design and Engineering Centre. Uit deze interessante set bespreken wij deel 3 en deel 5. Deel 3 gaat over de fysica van het licht, de aard ervan, de plaats ervan tussen andere natuurkundige verschijnselen - vooral de fenomenen elektriciteit en magnetisme - en de natuurkundige wetten die het gedrag ervan beheersen en verklaren.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58b)

Natuurkundige toepassingen van licht

Het kostte wetenschappers veel tijd om een houdbare theorie over de aard van licht te formuleren en geaccepteerd te krijgen, zelfs als de eigenschappen en het gedrag ervan redelijk goed werden begrepen. Zelfs nu nog ligt het formuleren nog steeds grotendeels op het gebied van de theoretische fysica en is daarom in dit lesmateriaal tot op zekere hoogte behandeld waar een directe verbinding met de praktijk kan worden gelegd.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58b) - 4
De fysiologie van het oog is regelmatig een onderwerp voor het ontwerpen van postzegels.

Deel 3 gaat verder in op het elektromagnetische spectrum, straling en golflengte, fotoluminescentie, eigenschappen van het licht, het ontstaan en mengen van kleuren en kleursystemen. Deel 5 behandelt lichtmetingen aan lichtbronnen in de ontwerp- en realisatiefase van licht- en verlichtingsinstallaties. In de inleiding geven samenstellers van de brochure aan dat er voor de kwantitatieve meting van licht een speciale reeks concepten en eenheden aangenomen zijn, die geen directe relatie hebben met de concepten en eenheden die in andere domeinen van de natuurwetenschappen worden gebruikt, zoals het SI-stelsel. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen