Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b)

18 juni 2019

In de inleiding van de publicatie schetst de auteur de situatie van de stad Delft als handelscentrum binnen de jonge Republiek. Hier groeide Antoni op, die zijn vader verloor nog voor hij zeven jaar oud was. Na de lagere school ging hij in de leer bij een oom, die schout was. In Amsterdam ging hij vanaf 1648 bij een lakenhandelaar in de leer en bleef in dienst tot 1653. Hij verkreeg praktische kennis op financieel gebied.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b)

Antoni van Leeuwenhoek

Na zijn terugkeer in Delft kocht hij een huis en een winkel en vestigde hij zich als manufacturier en garen- en bandverkoper. In die begin periode trouwde hij met de koopmansdochter Barbara de Meij. Na het overlijden van zijn vrouw in 1666 sloot hij een tweede huwelijk met Cornelia Swalmius en kwam in contact met de intellectuele kringen van Delft. Na het overlijden van zijn tweede vrouw nam zijn dochter Maria de zorg voor haar vader op zich.

Antoni had ook belangstelling voor een ambtelijke loopbaan en kreeg in 1660 de functie van kamerbewaarder van de schepenen van Delft en voerde deze functie 39 jaar uit. Hij studeerde inmiddels voor landmeter en moest daarvoor mathematische kennis opdoen. In 1669 werd hij als ambtenaar in de functie van landmeter benoemd.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b) - 4
Uit onze OF-Postzegelcollecties selecteerden wij een postzegel met een afbeelding van de wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek. Ook krijgt de lezer een beeld van een door Antoni van Leeuwenhoek ontworpen en met de hand gemaakt microscoopje.

De wens om tevens als wijnroeier te worden benoemd gin gin 1679 in vervulling. Met het aanstellen van assistenten kreeg hij meer tijd voor zijn grote belangstelling en aandacht voor het vervaardigen van zijn beroemd geworden microscopen. Dankzij de inspanningen van enkele vrienden van hem ging Van Leeuwenhoek zijn bevindingen delen met anderen door zijn waarnemingen uit te werken en op papier in de vorm brieven te versturen naar Londen. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-6292-063-2, “Antoni van Leeuwenhoek”, S.B. Engelsman, Museum Boerhaave, 1982, 76 pagina’s, mededeling 214.

Rijksmuseum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, NL-2312 WV Leiden, www.rijksmuseumboerhaave.nl.