Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (2)

11 juni 2019

Rond 1800 beleeft het fenomeen kleur een nieuwe esthetische waardering. De belangrijkste impuls voor deze extra aandacht is zonder twijfel gegeven door de komst van de kleurenleer van Goethe. In het algemeen wordt deze herkenbare periode aangeduid als een overgang van de klassieke kennis over kleur naar meer wetenschappelijke benaderingen en een markering van het begin van uitwerking van een cultuurhistorisch perspectief van het fenomeen kleur.

Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (2)

Die Farben der Klassik

De presentatie door Goethe van zijn model voor een kleurenleer is achteraf gezien zeker de stimulans geworden voor meerdere wetenschappers en kunstschilders om ook aan de slag te gaan met het ordenen en benoeming van kleur en het onderzoeken van kleurwaarneming. In 14 hoofdstukken bespreken de auteurs op boeiende, onderhoudende en inhoudelijke wijze de stand van zaken in de periode rond 1800 aan de hand van feiten, gebeurtenissen, publicaties, schilderijen en voorwerpen.

De publicatie is het resultaat van langdurig onderzoek binnen de activiteiten van het Centrum voor Klassieke Studies in Weimar, opgericht in 2009. Dit instituut beheert meerdere verzamelingen en archieven, waaronder het beroemde Goethe- en Schiller-archief. Aan dit instituut zijn internationaal gerenommeerde wetenschappers uit nagenoeg alle kunsthistorisch georiënteerde vakdisciplines verbonden.

Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (2) - 2 Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (2) - 3 Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (2) - 4
De resultaten van zijn experimenten met licht en lichtbreking droegen bij aan de kennis over kleur en maakten Sir Isaac Newton (1642-1726) bekend.

Met dit boek trachten auteurs in ruime mate de betekenis van klassieke studies en verhandelingen over kleur toe te lichten en waar nodig te corrigeren en de esthetische betekenis van kleur in met name de tijd rond 1800 te behandelen en uit te werken. Op deze manier zal de rijkdom en zintuiglijke vitaliteit van eerdere klassieke studies weer herkenbaar zijn. Het rijk geïllustreerde studieboek voor de studies Kunstgeschiedenis, Multimedia, Perceptie en Filologie bevat reproducties van het optische kaartenspel van Goethe.

ISBN 978-3-8353-1820-5, “Die Farben der Klassik”, Martin Dönike, Jutta Müller-Tamm en Friedrich Steinle, Wallstein Verlag, 2016, 343 pagina’s.


Gerelateerde artikelen