Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (1)

10 juni 2019

De creatieve inspanningen van filosofen, onderzoekers en wetenschappers hebben vanaf de klassieke oudheid geleid tot een niveau van kennis en ervaring met kleur. In die lange periode lagen de accenten in het algemeen op het niveau van ontdekken, ervaren en definiëren van vormen, lijnen en vormgeving. Complementair daartoe speelden de verschijnselen van kleur en kleurrijkheid als karakteristieke klassieke voorstellingen in een bepaalde vorm van een kleurentheorie.

Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (1)

Die Farben der Klassik

In de klassieke periode zijn er tevens meerdere geschriften en verhandelingen opgesteld en verschenen, die een bepaalde vorm van inhoudelijke beschrijving en verschijningsvormen van kleuren laten zien in modellen en in toepassingen. In het bijzonder praten we dan over de kennissituatie aan het eind van de 18e eeuw. Vanuit diverse studies is gebleken dat er zich rond 1800 een uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen de “oude” verzamelde kennis en een nieuwe aanpak van het bestuderen van het fenomeen van kleur vanuit de vakgebieden fysiologie, psychologie, natuurkunde en een vleugje filosofie.

Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (1) - 2 Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (1) - 3 Verrijking van kennis over kleur door de eeuwen heen (1) - 4
De resultaten van zijn experimenten met licht en lichtbreking droegen bij aan de kennis over kleur en maakten Sir Isaac Newton (1642-1726) bekend.

En natuurlijk werden daarbij observaties van oeroude beschilderingen en oudere schilderwerken als kunstuitingen in beschouwing genomen. Ook werd de opgebouwde praktische kennis over pigmenten, verfstoffen en de resultaten van lichtexperimenten met lenzen en prisma’s in de studies tot 1800 gedetailleerd uitgewerkt meegenomen in vervolgstudies. In het studie- en referentieboek “De kleuren uit de geschiedenis in wetenschap, esthetica en literatuur” geven deskundigen uit diverse vak- en onderzoeksgebieden een gedetailleerd beeld over de situatie van kleur in de overgang van de 18e naar de 19e eeuw. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8353-1820-5, “Die Farben der Klassik”, Martin Dönike, Jutta Müller-Tamm en Friedrich Steinle, Wallstein Verlag, 2016, 343 pagina’s.


Gerelateerde artikelen