Wetenschapper Franklin op de Amerikaanse postzegels

31 januari 2019

In de Michel Rundschau 1/2019 bracht de redactie van deze maandelijkse publicatie een artikel met informatie over de eerste postzegels met afbeeldingen van portretten van personen. Speciale aandacht is er voor de persoon op de eerste postzegels van de posterijen in de Verenigde Staten van Amerika, namelijk voor de beroemde Amerikaanse wetenschapper en politicus Benjamin Franklin (1706-1790).

Wetenschapper Franklin op de Amerikaanse postzegels

Michel Rundschau 1-2019

Diverse oudere postzegels met de beeltenis van de creatieve Franklin zijn uiterst kostbaar om aan te schaffen. In eerste instantie was hij boekdrukker en krantenuitgever. Hij is tevens bekend geworden door zijn kennis over elektriciteit en de experimenten met vliegers en bliksem. Als resultaat van zijn opgebouwde kennis en ervaringen presenteerde hij 1752 een bliksemafleider.

Wetenschapper Franklin op de Amerikaanse postzegels - 2 Wetenschapper Franklin op de Amerikaanse postzegels - 3
Afb.1 USA 1847 B. Franklin Mi.1; Afb.2 USA 1861 B. Franklin Mi.16.

In het jaar 1750 werd hij politiek actief. In 1773 werd de weg naar de Amerikaanse onafhankelijkheid betreden. Hij stond aan de basis van de onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de grondwet. Hij werd met stip een nationaal icoon en zijn portret staat op vele postzegels, op Amerikaans geld en op meerdere populaire en wetenschappelijke boeken en tijdschriften.

Voor postzegelverzamelaars is de Michel Rundschau een noodzakelijke publicatie om thematische verzamelingen aan te leggen en op peil te houden. Inspiratie: Michel Rundschau 1/2019.


Gerelateerde artikelen