Willard Frank Libby (1908-1980)

25 juni 2020

Voor zijn rol in de bijzondere ontwikkeling van een methode om koolstof-14 toe te passen voor het bepalen van de ouderdom van stoffen, weefsels, materialen en voorwerpen, ontving Willard Frank Libby (1908-1980) in 1960 de Nobelprijs voor de Scheikunde. Na het afronden van de opleiding op de High School ging Willard Libby scheikunde studeren aan de universiteit van Berkeley, haalde in 1931 zijn bache-lor of science en in 1933 zijn doctoraal diploma.

Willard Frank Libby (1908-1980)

Willard Libby ontving in 1960 de Nobelprijs voor de Scheikunde.

Hij ging aan deze universiteit werken als docent en als assistent-hoogleraar. Libby bouwde gevoelige geigertellers en was betrokken bij het Manhattenproject aan de universiteit van Columbia. In 1945 volgde een benoeming tot hoogleraar aan het Fermi Instituut van de universiteit van Californië in Los Angeles.

Willard Frank Libby (1908-1980) - 2

Libby bleef tot aan zijn emeritaat in 1976 verbonden aan deze universiteit. De Amerikaanse fysisch-chemicus Libby ontwikkelde als leidinggevende van een team samen de C14-dateringsmethode in 1949. Hij ontdekte daarnaast dat met tritium tevens de ouderdom van water en van onder andere wijn kan worden bepaald. In 2020 wordt zijn overlijden van 40 jaar geleden herdacht.


Gerelateerde artikelen