Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (16a)

22 juni 2020

Met het boekje “Zien” heeft bedenker en auteur prof.dr. Jan Hendrik van den Berg, zenuwarts en hoogleraar in Leiden, de resultaten van zijn studie over de theorie en praktijk van visuele perceptie op een bijzondere wijze beschreven. De eerste druk van dit op een eenvoudige manier samengestelde studie- en referentieboekje is al in 1972 verschenen, maar is nu nog steeds een belangrijke bron voor studenten en docenten in de studies Visuele Perceptie en Psychologie.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (16a)

Zien: verstaan en verklaren van de visuele waarneming

Ook personen werkzaam in de oogheelkunde en in andere disciplines met een relatie tot zien en waarnemen vinden een schat aan informatie over wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen in het heel snel gegroeide onderzoeks- en vakgebied van de oogheelkunde. De aantekeningen van zijn gedetailleerde studie over het verstaan en verklaren van de visuele waarneming werden genoteerd tijdens een verblijf als gasthoogleraar aan de Universiteit van Zuid-Afrika.

Het boekje heeft geen inhoudsopgave en geen indeling in hoofdstukken of paragrafen. Er zijn telkens essays, die wel voorzien zijn van een onderwerp of een activiteit. Er is een rode draad in de essays aan te geven. Als rode draad is door de auteur de subtitel van het boekje Zien: “Verstaan en verklaren van de visuele waarneming” gekozen. In de essays zijn deze begrippen “verstaan” en “verklaren” in meerdere bijdragen te herkennen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (16a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (16a) - 3
De netvliesafbeelding volgens René Descartes.

De eerste bijdrage gaat over het leven en werk van een blinde vrouw, die door haar ervaring met het lezen van het brailleschrift toch haar werk nagenoeg zelfstandig kan doen. Dankzij haar doorzettingsvermogen heeft zij zich staande kunnen houden als werkende. De auteur geeft na de kennismaking rondom het gebruik van het brailleschrift aan dat er nog een tweede blindenschrift bestaat. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-266-0023-2, “Zien”, J.H. van den Berg, Uitgeverij G.F. Callenbach, 1972, 55 pagina’s.