Kleur

Met kleur creëert men licht en donker, een warmgevoel of koude rillingen. Kleur beïnvloedt stemmingen en roept herinneringen op. Woon- en verblijfruimten kunnen door kleur ongezellig en onvriendelijk ervaren worden of krijgen juist veel waardering door kleurgebruik. Kleur kan ook gevaarlijk zijn bij vormen van kleurenblindheid en kan genezing inzetten bij bepaalde patiënten. Kleur is politie, gezag, zegen, aura, vreugde, inspiratie, liefde, natuur en voor een visueel verschijnsel.Kleuren en objecten vormen basis voor kleurenonderwijs

Kleuren en objecten vormen basis voor kleurenonderwijs

17 maart 2021 in Kunst, Kleur, Visuele waarneming In de hoeveelheid aan recent verschenen boeken voor kinderen bij de Duitse uitgever Carlsen Verlag kwam een bestseller over kleuren en vormen op de markt voor gebruik in het onderwijs aan kinderen en voor het gebruik in de opvang en in thuis situaties. Uniek aan deze succesvolle uitgave is de bundeling van twee eerder verschenen informatieve leerboeken voor het onderwijs aan kinderen. Lees verder...

Betekenis van kleur in een psychologische benadering

Betekenis van kleur in een psychologische benadering

12 maart 2021 in Kleur, Brein, Visuele waarneming Aan elke kleur zijn fysiologische en psychologische aspecten en eigenschappen te koppelen, die in het algemeen ook in relatie staan tot de visuele waarnemingen en de visuele en psychologische invloed op kijkende personen. Ook het bewuste en onbewuste gedrag van mensen wordt in sterke of zwakkere mate beïnvloed door kleur. In ons gehele leven staan kleuren centraal in onze dagelijkse activiteiten. Er zijn zelfs resultaten uit dagelijkse ervaringen en uit wetenschappelijk onderzoek die aangeven dat kleuren invloed hebben op onze gezondheid, in de geneeskunde en op onze liefde en geluk. Lees verder...

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (3)

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (3)

23 februari 2021 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. De vierde sectie bevat discussies over kleurvorming en visuele waarneming uit een periode van ongeveer de 16e tot de 18e eeuw die het tijdperk van de verlichting omvatte. Dit deel behandelt het werk van negentien pioniers, waaronder Descartes, Boyle, Newton, Goethe, Lambert, Runge, Purkynje, Dalton, Young en Chevreul. Lees verder...

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2)

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2)

22 februari 2021 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Gedurende het lesgeven werd het steeds belangrijker gevonden om studenten de mogelijkheid te bieden om al lezend kennis te maken met de individuen achter de kleurige ontdekkingen, uitvindingen en verhandelingen. Dus telkens wanneer een ontdekking of uitvinding werd genoemd, werd een korte beschrijving van de resultaten en bevindingen ervan samengesteld en voorzien van een afbeelding (indien aanwezig) van de persoon (of personen) getoond, om de wetenschapper te introduceren en de bijdrage aan het fenomeen te duiden. Lees verder...

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (1)

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (1)

21 februari 2021 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Het uiterst waardevolle wetenschappelijk studie- en referentieboek geeft een uitgebreid geïllustreerd overzicht van de historische ontwikkelingen, gebeurtenissen en feiten in de wetenschap van kleuren. Ook krijgen de lezers aan de hand van een bijzondere opmaak en interessante invullingen van het studieboek, informatie over de ontwikkelingen van kleur in moderne tijden vanaf antieke perioden en vanaf de tijd van de revolutionaire ontwikkelingen in de perioden van de 16e en 17e eeuw tot en met die in de 20e eeuw. Lees verder...

Een wereld zonder kleur is nauwelijks voor te stellen

Een wereld zonder kleur is nauwelijks voor te stellen

1 januari 2021 in Kleur, Visuele waarneming Het instructieboekje voor het gebruik van kleur in algemene situaties en kunstzinnige toepassingen geeft na een inleiding over het fenomeen van kleur, met een knipoog naar een kleurenleer, een stap voor stap instructie om een kleurrijk schilderwerk te kunnen realiseren. Een wereld zonder kleur kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Lees verder...

Niet alleen een regenboog bevat zeven grondkleuren

Niet alleen een regenboog bevat zeven grondkleuren

29 december 2020 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. De inhoud van het merkwaardige leesboek met een fascinerende afbeelding van een dubbelzinnig figuur in een vorm van een vaas of een aantal gezichten, staat vol met een schat aan anekdotes, kernachtige uitspraken, fantasieverhalen, prikkelende informatie en een groot aantal onwaarheden is geschikt voor personen met interesse in fantasiën en eigenaardigheden. Lees verder...

Grondbeginselen van licht, kleur, zien en waarnemen

Grondbeginselen van licht, kleur, zien en waarnemen

28 december 2020 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk Elke student die begint aan een studie in de technische vakken, bèta-, alfa-, natuur- en gezondheidswetenschappen en voor de personen, die kiezen voor specifieke technische beroepen is het kennisnemen van de natuurkundige en praktische grondbeginselen van licht, waarneming en kleur aan te bevelen. De inhoud van het studieboek “Introduction to Light” past precies bij een wens om kennis te maken met het normale en het gestuurde licht en op een compacte wijze met de theoretische en de praktische eigenschappen van het licht als een vorm van elektromagnetische straling. Lees verder...

Expositie Kleureyck brengt vernieuwend kleurgebruik (2)

Expositie Kleureyck brengt vernieuwend kleurgebruik (2)

18 december 2020 in Kunst, Kleur, Visuele waarneming Wel heel bijzonder voor deze expositie is het ontwerp en realisatie van de bijbehorende catalogus, die uitgevoerd is in de bekende vorm van een kleurenwaaier. Deze waaier met een bekende constructie van één draaipunt en losse kaarten, vastgehouden door schroeven en een afstandsbusje, heeft afmetingen van 7 cm breed en 29,7 cm lang. Van deze uitvoering zijn er volgens de opgave slechts 500 (!) gedrukt en geconstrueerd. Lees verder...

Expositie Kleureyck brengt vernieuwend kleurgebruik (1)

Expositie Kleureyck brengt vernieuwend kleurgebruik (1)

17 december 2020 in Expositie/Museum, Kleur, Visuele wa.. Het Design Museum Gent presenteert in de tentoonstelling “Kleureyck” tot en met 21 februari 2021 de visuele aspecten door vernieuwend kleurgebruik, waarin heden en verleden met elkaar worden verbonden. De bedenkers en samenstellers van deze interactieve en kleurrijke expositie geven antwoorden op de vragen als: “Waar komt kleur vandaan?”, “Hoe maak je kleur?” en “Wat is de impact van kleur?” In het kader van het Van Eyck-jaar brengt het Design Museum deze grote tentoonstelling. Lees verder...

Oudere artikelen