Kleur

Met kleur creëert men licht en donker, een warmgevoel of koude rillingen. Kleur beïnvloedt stemmingen en roept herinneringen op. Woon- en verblijfruimten kunnen door kleur ongezellig en onvriendelijk ervaren worden of krijgen juist veel waardering door kleurgebruik. Kleur kan ook gevaarlijk zijn bij vormen van kleurenblindheid en kan genezing inzetten bij bepaalde patiënten. Kleur is politie, gezag, zegen, aura, vreugde, inspiratie, liefde, natuur en voor een visueel verschijnsel.Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (8)

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (8)

16 augustus 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. De specifieke kleurentheorie van dichter en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) levert telkens weer nieuwe ontwikkelingen en toevoegingen op. De spectrale kleuren werden voor het eerst herkenbaar onderzocht door de Engelse wetenschapper Sir Isaac Newton (1642-1727), die op basis van meerdere experimenten zijn theorie over de natuur van het licht ontwikkelde en publiceerde. Deze theorie was voor Goethe aanleiding om via een pennenstrijd de aanval op het beeld van Newton te openen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (7)

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (7)

15 augustus 2023 in Kleur, Postzegels Compact zijn de behandelingen van kleursystemen, het functioneren van het oog, de driekleurentheorie, blinde vlek, kleurzinstoornis en optische illusies. Uniek is het plaatje van J.W. von Goethe uit de in 1810 gepresenteerde Kleurenleer. In het hoofdstuk “Kleur, Ruimte en Intelligentie van de Waarneming” wordt het duidelijk dat wij vaak op een verkeerd been worden gezet bij het waarnemen van kleuren. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (2)

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (2)

12 augustus 2023 in Kunst, Kleur, Wetenschappelijk In een lezingenreeks accentueerde en ging kunstenaar en auteur Johann Karl Ulrich Bähr (1801-1869) in op verschillen, overeenkomsten, achtergronden en merkwaardigheden binnen de kleurenleer van Isaac Newton en Johann Wolfgang von Goethe. In een bijzondere benadering bespreekt hij het ontstane conflict tussen de grootheden uit de door hen opgestelde en gepubliceerde kleurenleer. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (1)

Filatelistische aandacht voor: Johann Wolfgang von Goethe (1)

12 augustus 2023 in Kunst, Kleur, Wetenschappelijk De beroemde Duitse natuuronderzoeker, toneel- en romanschrijver, dichter, wetenschapper, filosoof, staatsman en ook een kleurdeskundige Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) speelde een belangrijke stimulerende rol bij het vasthouden en uitwerken van zijn nalatenschap. Zijn wensen zijn zichtbaar en merkbaar in vervulling gegaan door de komst en inrichting van het Goethe-Nationaalmuseum in Weimar. Lees verder...

Goethes unieke kleurenleer  inspireert modeontwerpers

Goethes unieke kleurenleer inspireert modeontwerpers

6 augustus 2023 in Expositie/Museum, Kleur In het Goethe-Museum Düsseldorf werd een vraag aan een modeontwerper geformuleerd: “Wat interesseert één van de meest invloedrijke modeontwerpers van dit moment in de kleurenkaarten van de wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe?” “Hun moderniteit”, zei Albert Kriemler, die de Akris-collectie ontwerpt en tevens verantwoordelijk is voor de gehele visuele uitstraling van het modehuis. Lees verder...

Goethes kleurenleer vormt basis voor kleurexperiment (2)

Goethes kleurenleer vormt basis voor kleurexperiment (2)

11 maart 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Sindsdien is de expositie op verschillende locaties vertoond onder de titel “experiment COLOUR”. De titel drukt een methodisch concept uit: kleur als experiment wil een ontdekkingsreis zijn vanuit het fenomeen. Voor de tentoonstelling in Groot-Brittannië, waar dit studie- en referentieboek als catalogus bij hoort, is de Duitstalige versie van de tentoonstelling verder ontwikkeld en werden nieuwe experimenten toegevoegd, vooral experimenten die voortkomen uit het werk van kleuronderzoeker Michael Wilson. Lees verder...

Goethes kleurenleer vormt basis voor kleurexperiment (1)

Goethes kleurenleer vormt basis voor kleurexperiment (1)

10 maart 2023 in Expositie/Museum, Kleur, Onderwijs In de inleiding van het super mooi studie- en referentieboek “experience COLOUR” geeft samensteller en tevens auteur Troy Vine een beeld van het tot stand komen van deze voortreffelijke publicatie over het visuele fenomeen van kleur. In 2010 bezocht hij het Goetheanum in Dornach in Zwitserland om een tentoonstelling te bezoeken, die daar was ingericht ter herdenking van de 200e verjaardag van publicatie van Goethes Farbenlehre in 1810. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

1 februari 2023 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming Om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren voor een succesvolle studie in de wereld van kleur zijn de hoofdstukken in verschillende paragrafen onderverdeeld. Bij de start van elk hoofdstuk en paragraaf geeft de auteur een samenvatting van alle leerstof en alle bijbehorende informatieve bijdragen over betreffende onderwerpen en thema’s. Ondanks een begripvolle verklaring over het schrijven van een beperkt historisch overzicht van ontwikkelingen binnen de kleurenwereld, krijgt de lezer toch een beeld van de boeiende groeiende betekenis van kleur in de cultuur, kunst en techniek. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (2)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (2)

31 januari 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. En wie weet het echt of de kleuren die hij ziet overeenkomen met de kleuren die andere personen waarnemen? Het zien van kleur is namelijk heel persoonlijk! Bij personen met een kleurzienstoornis is het zien van referentiekleuren wel heel ingewikkeld om te vergelijken. Met deze compacte beschouwing maakt de auteur de inhoud van het studieboek persoonlijker en aantrekkelijker. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

30 januari 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs In het speciale en bijzondere studie- en leerboek over kleurtheorie richt de auteur zich op leken om de theorie van kleur op een creatieve, begrijpelijke en ontspannen wijze te behandelen. De titel van het boek “Color Theory For Dummies” is bijzonder en uitdagend tegelijk. Maar in werkelijkheid is er een prachtig studieboek met hoge informatieve waarde ontstaan over het visuele fenomeen van kleur, waarmee ook professionele personen inspiratie kunnen opdoen om op een andere wijze naar kleur te kijken en om daarmee kleur te ervaren. Lees verder...

Oudere artikelen