Kleur

Met kleur creëert men licht en donker, een warmgevoel of koude rillingen. Kleur beïnvloedt stemmingen en roept herinneringen op. Woon- en verblijfruimten kunnen door kleur ongezellig en onvriendelijk ervaren worden of krijgen juist veel waardering door kleurgebruik. Kleur kan ook gevaarlijk zijn bij vormen van kleurenblindheid en kan genezing inzetten bij bepaalde patiënten. Kleur is politie, gezag, zegen, aura, vreugde, inspiratie, liefde, natuur en voor een visueel verschijnsel.Ontdekkingsreis door de wereld van kleuren

Ontdekkingsreis door de wereld van kleuren

27 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming In haar omvangrijke boek “Kleur” neemt ontdekkingsreizigster, journaliste en kleurendeskundige Victoria Finlay de lezer mee op een geweldige ontdekkingsreis door de wereld van de kleuren. Zij vertelt heel boeiend over haar jeugdherinneringen en de eerste kennismakingen met kleur in de natuur, in het dagelijks leven en in de bebouwde omgeving. In haar inleiding schrijft zij: “Kleur heeft twee belangrijke oorzaken: één van fysieke en één van chemische aard”. Lees verder...

Kleurenleer en kleursystemen

Kleurenleer en kleursystemen

25 juni 2024 in Kleur, Visuele waarneming In de reeks kunstboeken onder de titel Patrimonia verscheen deel 181 “Farbmetrik und Farbenlehre - Die Sammlung Friedrich Schmuck”. In samenwerking met medewerkers van de Fachhochschule Köln is een zeer leerzame verhandeling tot stand gekomen over een uiterst interessante verzameling van boeken, brochures, dissertaties, aantekeningen, proefdrukken, illustraties, modellen en demonstraties over kleur, kleurenleer en kleursystemen. Dankzij meerdere subsidiebronnen heeft dit instituut de hand weten te leggen op de omvangrijke verzameling van Friedrich Schmuck. Lees verder...

De betovering van de bonte kleurenwereld

De betovering van de bonte kleurenwereld

21 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming In het wel zeer bijzonder kleurrijke boek “Kleur” geeft auteur Theo Schildkamp een betoverend beeld van de vele aspecten van het wonderlijke verschijnsel kleur. De inhoud gaat over wat kleuren ons te zeggen hebben, over de betekenis van kleuren in de mensenwereld én in de natuur en over de invloed van kleuren op mens en dier. Het boek geeft wetenswaardigheden en meerkleurige illustraties over vele vragen over dit natuurfenomeen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64c)

20 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming De stralingsgolven planten zich alle met een golfbeweging voort. Als deze stralen naar hun golflengte worden gerangschikt, blijken de radiogolven de langste te zijn, terwijl komische stralen de kortste zijn. Deze rangschikking is vastgelegd in een elektromagnetisch spectrum, waarin het voor de mens zichtbare licht zich ook bevindt. De golflengte van straling in dit oneindig brede spectrum wordt uitgedrukt in nanometer (nm). De zichtbare straling bevindt zich tussen 380 en 760 nm. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

19 juni 2024 in Optica, Kleur, Onderwijs Het verschijnsel van een regenboog is voor velen een toverachtig natuurverschijnsel, maar niet voor iemand die bekend is met de aard van het licht. In het inspirerende boek geeft de auteur een verklaring voor het natuurkundige grondbeginsel van deze belangrijke vorm van energie. Hoewel licht een grote rol speelt in ons dagelijks leven, is de verklaring ervan voor velen een zaak van opnemen en beleven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64a)

18 juni 2024 in Optica, Kleur, Visuele waarneming De “Hoe-en Waarom-boeken” (verschenen in meerdere talen) zijn bedacht en geschreven in een heldere leesbare stijl. De boeken bevatten talrijke illustraties in een vierkleurendruk en behandelen alle mogelijke onderwerpen op een wetenschappelijk en educatief verantwoorde wijze voor gebruik in het onderwijs of in een omgeving van vrienden- en familieverbanden. Bekende deskundigen beschouwen deze reeks boeken als een onmisbare inleiding tot de kennis van de geschiedenis, wetenschappen, techniek, cultuur, kunst, maatschappij en natuur. Lees verder...

De kleurenleer van  J.W. von Goethe

De kleurenleer van J.W. von Goethe

1 mei 2024 in Kleur, Wetenschappelijk De kleurenleer van de wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe heeft al velen geïnspireerd tot onderzoek naar de achtergronden van het ontstaan van deze theorie en het praktische gebruik van Goethe’s Kleurenleer. In een serie compacte studieboeken onder de titel ‘Goethes Farbenlehre’ verscheen in een reeks van jaren enkele interessante informatie- en studiebronnen over het fenomeen Kleur, zoals Goethe dat zag, heeft onderzocht en heeft beschreven. Lees verder...

Esthetische aspecten in visuele waarneming

Esthetische aspecten in visuele waarneming

24 april 2024 in Kunst, Kleur, Onderwijs In het recent verschenen studieboek “Wahrnehmung-Kognition-Ästhetik” geven vooraanstaande wetenschappers een aantal interessante beschouwingen over de aspecten van de waarneming op het grensvlak tussen neurobiologie en mediawetenschappen. In het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur het fenomeen waarneming als een directe afbeelding of een constructie van de werkelijkheid. De kleurwaarneming wordt daarbij gezien als een complex gebeuren met interessante principes. De lezer krijgt een uitstekend beeld van de werking van ons kijksysteem. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62a)

9 april 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming De inhoud van het leer- en werkboek over de theoretische en praktische achtergronden van lichtstraling is samengesteld door een team van didactische specialisten en is geschikt voor gebruik in het middelbaar en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het leer- en werkboek maakte ooit deel uit van het leerprogramma binnen het vakgebied van de algemene natuurkunde. Het leerboek op A4-formaat is zeker ook nu nog geschikt als fascinerend en inspirerend lesmateriaal over licht en de spannende eigenschappen van lichtstraling. Lees verder...

Johann Wolfgang von Goethe ontwikkelde eigen kleurenleer

Johann Wolfgang von Goethe ontwikkelde eigen kleurenleer

7 april 2024 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Onze forse OF-boeken- en brochurecollectie bevat een setje van een gevouwen flyer met een bijbehorend spectraal brilletje in relatie tot het ervaren van verrassende kleurfenomenen en het op compacte wijze kennisnemen van de basis van de kleurenleer van Johann Wolfgang von Goethe, die hij na een langdurige studie en onderzoek presenteerde in 1810 (1749-1832). Lees verder...

Oudere artikelen