Aandacht voor wiskunstige kunst in het A&M-jaarboek

13 juli 2019

Tijdens de goed bezochte A&M-dag van vorig jaar ontvingen de aanwezige donateurs van de Stichting Ars et Mathesis een exemplaar van het Jaarboek 2018. De niet aanwezige donateurs hebben deze uitgave inmiddels per post ontvangen. In het jaarboek wordt het werk van kunstenaars met belangstelling voor het realiseren van wiskunstige kunst getoond en besproken.

Aandacht voor wiskunstige kunst in het A&M-jaarboek

Stichting Ars et Mathesis

De Stichting Ars et Mathesis heeft tot doel de belangstelling te bevorderen voor kunst die zijn inspiratie vindt in de wiskunde. Het jaarboek 2018, dat nu is samengesteld door Klaas Lakeman, bespreekt het werk van de kunstenaars Willem van Dam en Henk Rusman. Van elke kunstenaar geeft het jaarboek een compacte beschrijving over zijn leven, opleiding en de start van de loopbaan als kunstenaar.

Ook is aangegeven hoe de kunstenaar aan zijn keuze is gekomen om wiskunstige kunst te ontwerpen en met succes te realiseren. Het mooie aan het jaarboek is de geweldige hoeveelheid aan afbeeldingen van en informatie over gerealiseerde werken. Kunstenaar Willen van Dam werd geïnspireerd door het werk van Maurits C. Escher en Oscar Reutersvärd. Hij maakt vooral sculpturen in hout en voor buitenruimten in brons.

Aandacht voor wiskunstige kunst in het A&M-jaarboek - 2 Aandacht voor wiskunstige kunst in het A&M-jaarboek - 3 Aandacht voor wiskunstige kunst in het A&M-jaarboek - 4

Kunstenaar Henk Rusman maakt werken in staal met soms zeer ingewikkelde vormen met een wiskundige grondvorm. Ook heeft hij veel werk met gebogen vormen.

Op de website www.arsetmathesis.nl staat alle benodigde informatie voor het bestellen van dit jaarboek 2018 en alle nog te bestellen jaarboeken. Het is mogelijk om donateur te worden van Ars et Mathesis. In 2019 staat de A&M-dag gepland voor de zaterdag 16 november in Amsterdam.


Gerelateerde artikelen