Albert Einstein zorgde voor revolutie in de natuurkunde

23 september 2013

De Duitse onderzoeker en natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) staat in de top drie van de grootste geleerden aller tijden. Met zijn meest beroemdste vondst, E = mc², is hij tevens de meest geciteerde natuurwetenschapper geworden.

Albert Einstein zorgde voor revolutie in de natuurkunde

Einstein - Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde

Hoe deze vergelijking de fysica veranderde is in het boek “Albert Einstein” op een spannende en een uiterst boeiende wijze beschreven. Deze wetenschappelijke biografie over het leven, het werk en zijn persoonlijke inzet voor de wetenschap gaat in op alle feiten, gebeurtenissen, vreugde en verdriet en de vele uitvindingen, verhandelingen en over de strijd die Einstein heeft moeten voeren met zijn collega wetenschappers.
Op jonge leeftijd vestigt Einstein zich in Zwitserland en publiceert al in 1905 zijn artikelen over de lichtkwanta, de Brownse beweging, de speciale relativiteit en over de traagheid van energie. De auteur van dit voortreffelijk gedetailleerde studie- en leesboek over Einstein bespreekt helder de stand van zaken van de natuurkunde aan het einde van de 19e eeuw. Einstein heeft veel geleerd van de wetenschappers uit die eneverende periode uit de fysica. Hij wist als geen ander de belangrijkste natuurkundige problemen te benoemen en te beschrijven. Samen met Paul Ehrenfest bracht hij een bezoek aan Pieter Zeeman in diens laboratorium. Op het gebied van tijd, ruimte en snelheid publiceert Einstein een reeks artikelen, die ook de aandacht trekken van collega wetenschappers. Zijn huwelijk begint te wankelen en Einstein krijgt een moeilijke tijd in zijn privéleven.
De lezer ervaart dat Einstein als mens een forse verandering ondergaat. Hij wordt de ideale onderzoeker! In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Politieke ontwikkelingen in Duitsland dwingt hem tot emigratie naar de Amerikaanse stad Princeton en vervolgt zijn onderzoeken. Ook dit gedeelte van zijn werk en leven is door de auteur op zeer interessante wijze beschreven en in beeld gebracht. Einstein heeft een bijzondere erfenis nagelaten. De auteur schrijft daar zeer boeiend over.

ISBN 978-90-7698-803-0, “Einstein - Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde”, Silvio Bergia, Veen Magazines, 2005, 147 pagina’s.Gerelateerde artikelen