De geweldige onderzoeken van Christiaan Huygens

19 september 2013

De wetenschappelijke publicaties van de Franse onderzoeker, wetenschapper en filosoof René Descartes (1596-1650) zijn de inspiratiebronnen geweest voor één van de meest bekende geleerden uit ons land, Christiaan Huygens (1629-1695).

De geweldige onderzoeken van Christiaan Huygens

Christiaan Huygens

Naar hij zelf vertelde kreeg hij als jongen van rond 16 jaar oud het boek “Beginselen der wijsbegeerte” van Descartes in handen en las het op leerzame en kritische wijze. Ook het beeld dat Aristoteles gaf van onze planeet boeide hem in het bijzonder. Deze briljante geleerde was in zijn jeugd en de jaren daarna een rustig leergierige student met een grote aanleg voor wetenschappen, sterrenkunde en wiskunde. In het speciaal over hem gemaakte educatieve boekje in de gewaardeerde Zebra-reeks schrijven de auteurs interessante zaken over zijn werk en leven en in het bijzonder voor gebruik in het vak Wiskunde voor het VWO. Ook voor geïnteresseerden in de uitzonderlijke prestaties van Christiaan Huygens biedt dit goed opgezette boekje veel informatie. Hij volgde al snel een opleiding in Leiden en deed in 1655 zijn eerste grote vondst. Hij ontdekte een maan van Saturnus. Het was Huygens die als één van de eersten een toverlantaarn maakte. Van hem zijn enkele toverlantaarnplaatjes bekend. Ook bestudeerde hij de optica en publiceerde daarover. Heel bijzonder is zijn octrooi op de slinger in een uurwerk. Het precieze slingeruurwerk is nog steeds de grondslag voor de moderne klokken met een slinger.

ISBN 978-90-5041-082-3, “Christiaan Huygens”, Hanne van Dijk, Rienk Vermij, Carolien Reus, Epsilon Uitgaven, 2004, 60 pagina’s.


Gerelateerde artikelen