Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2)

8 maart 2018

Sectie 2 “Fundamenten van het oog en de perceptie” start met het uitgebreid behandelen van de onderdelen van de geometrische optica, golftheorie en het verschijnsel van aberraties in optische systemen. Voor het volledig opnemen en begrijpen van de geboden informatie en leerstof is kennis van hogere wiskunde noodzakelijk. Het 6e artikel van deze sectie bespreekt het onderwerp Fotometrie.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2)

Handbook of Visual Optics - Fundamentals and Eye Optics

Daarna volgt een overzicht van de meest gebruikte oogheelkundige instrumenten, zoals keratometers, corneale topografie, spleetlamp en instrumenten voor oogmetingen aan het netvlies en refractiemetingen. Ook dit gedeelte is kleurrijk en ruim geïllustreerd met afbeeldingen van moderne apparaten. Artikel 9 bespreekt de instrumentatie voor de adaptieve optiek. In artikelen 10 en 11 worden de anatomie van het oog, het ontstaan van het oog en de opbouw van het netvlies tot in detail besproken.

Elk artikel sluit weer af met een literatuuroverzicht. Hoe onze bewuste en onbewuste waarnemingen door het optische systeem van het oog worden geprojecteerd op het bijbehorende netvlies om verwerkt te worden in het neurale netwerk van de visuele cortex is op een fascinerende wijze geïllustreerd. Door deze en meerdere prachtige figuren is de inhoud van dit studie- en referentieboek ook geschikt voor opticiens, optometristen, oogartsen en vele andere personen werkzaam in de preventieve en correctieve zorg voor onze ogen.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2) - 2 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2) - 3 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2) - 4
Het thematisch verzamelen van postzegels geeft verzamelaars veel vreugde.

Het meten van het gezichtsvermogen staat centraal in artikel 13 “Visuele psychofysische methoden”, waarmee onder andere de teksten op de zogenoemde oogtestkaarten kunnen worden gelezen om een classificatie van de oogkwaliteit vast te kunnen stellen. In sectie 3 “Optische eigenschappen van het oog” worden achtereenvolgens de cornea met de invloed van astigmatisme op het optimaal functioneren van de cornea en het optreden van aberraties in het netvlies en andere specifieke en gecompliceerde eigenschappen van het netvlies behandeld, gevolgd door de behandeling van de lens. In artikel 16 “Schematische ogen” krijgt de lezer een compleet beeld van de historische en moderne toepassingen van het fenomeen van het schematische oog. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-4822-3785-6, “Handbook of Visual Optics - Fundamentals and Eye Optics”, Pablo Artal, CRC Press, 2017, 437 pagina’s, Deel 1 van 2.