Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes

28 februari 2018

Psychologische testen en experimentele onderzoekingen geven een beeld van het niveau van creatieve en andere specifieke vaardigheden van de te onderzoeken personen. De persoonlijke resultaten van de afgenomen testen worden in de meeste gevallen vergeleken met aangenomen referentieresultaten van proefpersonen of met gedefinieerde antwoorden op de opgaven van de psychologische test. Het testen van personen kent al een lange geschiedenis in theorie en praktijk en velen hechten grote waarde aan de afgegeven waarden. Meerdere personen kunnen er een goede baan aan overhouden en anderen een zware tegenvaller en teleurstelling.

Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes

Psychologische Experimente

Psycholoog en auteur Michael A. Britt geeft al meer dan 25 jaar les in de psychologie en schrijft over feiten, achtergronden en wetenswaardigheden uit de praktische psychologie. In zijn publicatie “Psychologische Experimente”, een Duitse vertaling uit de oorspronkelijke uitgave “Psych Experiments. Van Pavlov’s honden naar Rorschach’s inktvlekken”, geeft de auteur een inkijkje in de wereld van psychologische testen en geeft hij een schat aan leuke, ernstige en zinvolle experimenten, die bestaan en regelmatig worden gebruikt. Hij kon voor zijn presentaties beschikken over de oorspronkelijke concepten van de tests.

Elk experiment wordt behandeld volgens een vast concept met een algemene inleiding, een beschrijving van het oorspronkelijke experiment of test, de voorbereiding, de werkwijze, de resultaten en het doel van de test. Bij een aantal testen worden hulpmiddelen gebruikt. De auteur bespreekt hoe de lezers de belangrijkste theorieën van de psychologie thuis kunnen testen en daarmee de experimenten alleen of in groepsverband kunnen uitvoeren. Lezers zullen niet elk experiment uitvoeren, maar kunnen wel kennisnemen van alle gegeven mogelijkheden aan experimenten.

Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes - 2 Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes - 3 Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes - 4

Van bijna alle grote psychologen, als Rorschach, Pawlow, Skinner, Festinger, Piaget, Asch, Kohlberg, Loftus en Zimbardo zijn deeltesten of complete testen uitgewerkt in de testmodellen. De psychologische testen zijn zeker niet vastgeroest in hun opzet, maar zijn dynamisch in hun uitvoeringen door onder andere de schat aan informatie op het internet. De lezers worden uitgenodigd om verder te gaan dan de boektekst. Door de inleiding over het fenomeen van psychologische experimenten krijgt de lezer een beeld over beroemde en minder bekende thematische studies in het vakgebied van de psychologie en worden meerdere begrippen uit de psychologie behandeld.

Het boek bevat 48 verschillende experimenten met titels als: “Hoe men de productiviteit van werknemers kan verhogen”, “Het herkennen van gezichten in een massa”, “De psychologie van humor” en “Waarneming is meer dan wij zien” en sluit af met een literatuuroverzicht en een uitgebreid trefwoordenregister. Een boek voor psychologen, neurologen en voor iedereen met interesse voor de psychologie.

ISBN 978-3-7306-0503-5, “Psychologische Experimente”, Michael A. Britt, Anaconda Verlag, 2017, 320 pagina’s.


Gerelateerde artikelen