Brein

Onze hersenen sturen onze zintuigen en kunnen er ook voor zorgen dat wij met inhoud, plezier en geluk kunnen leven.De psychologie van het actief kijken (2)

De psychologie van het actief kijken (2)

13 april 2024 in Onderwijs, Brein, Visuele waarneming Ook speelt het vermogen om snel wisselende voorstellingen waar te nemen een belangrijke rol in het opnemen en verwerken van beelden. Vanuit de resultaten van studies in de neurofysiologie van de laatste vijftig jaar zijn richtinggevende feiten verwerkt in recente experimenten. De hoofdstukken “Visuele oriëntatie” en “Visuele beelden bij het lezen” geven heldere beschrijvingen over het natuurlijke visuele proces en de reproductie van de beelden. Lees verder...

Door het oog van de waarnemer (1)

Door het oog van de waarnemer (1)

31 maart 2024 in Onderwijs, Brein, Visuele waarneming Het menselijk gezicht en de vele uitdrukkingen ervan heeft een enorme biologische en sociale functie in de visuele waarneming. Zelfs zo’n belangrijke functie dat er in onze hersenen meerdere gebieden betrokken zijn bij het verwerken van informatie van gezichten. Door onderzoek en studie is bijvoorbeeld vastgesteld dat baby’s en kleine kinderen vooral geïnteresseerd zijn in gezichtsuitdrukkingen. Lees verder...

Het menselijk lichaam voor jeugdigen helder besproken

Het menselijk lichaam voor jeugdigen helder besproken

27 maart 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Tijdens een noodzakelijk stop bij een zogenoemde “Raststätte” langs een van de vele autosnelwegen in Duitsland kwamen we in het bezit van een educatieve uitgave voor jeugdigen, waarin belangrijke organen, onderdelen en functies in het menselijk lichaam zijn behandeld. De publicatie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de uitgeverij Dorling Kindersley en het bedrijf Autobahn Tank & Rast en was gratis verkrijgbaar voor de klanten van het restaurant. Lees verder...

Zien en herkennen bij onze visuele waarneming

Zien en herkennen bij onze visuele waarneming

20 maart 2024 in Wetenschappelijk, Brein, Visuele wa.. In het Engelstalige studieboek “Representation and Recognition in Vision” geeft auteur Shimon Edelman in zes hoofdstukken een theoretische beschouwing over het fenomeen van de herkenning van visuele objecten. “Wat gaat er om in onze hersenen wanneer wij een kat op een kleedje zien liggen?” en “Zien twee mensen het zelfde beeld van een object?”, zijn twee vragen, die uitgebreid besproken en beantwoord worden. De inhoud is samengesteld voor studenten in de richtingen computer vision, psychologie en neurobiologie en is zeker ook geschikt voor raadpleging door studenten in de filosofie. Lees verder...

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Carl Gustav Jung (1875-1961)

26 februari 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) was een grondlegger van de analytische psychologie. Jung werd geboren als Karl Gustav II Jung. Na zijn schoolopleidingen ging hij studeren. Als student aan de universiteit zou Jung de moderne spelling van zijn doopnaam ‘Karl’ wijzigen in de originele naam van zijn grootvader Carl naar wie hij vernoemd was. Als kind maakte Carl vaak spanningen mee tussen zijn moeder en vader. Lees verder...

Grondbeginselen van het zien

Grondbeginselen van het zien

22 februari 2024 in Optica, Onderwijs, Brein, Visuele w.. Het zien en herkennen zijn zowel belangrijke aspecten van ons vermogen om waar te nemen als belangrijke essentiële informatiebronnen voor het uitvoeren van acties en beslissingen in robot- en herkenningssystemen. Er is een toenemende belangstelling te constateren voor de ontwikkeling, het overnemen en het gebruik van de menselijke zintuigen door de komst van inventieve apparaten. Auteur Roger Watt geeft in zijn boek “Understanding Vision” een unieke benadering tot deze interessante materie. Lees verder...

Perceptie en beeldvorming

Perceptie en beeldvorming

19 februari 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Vanuit zijn professie en belangstelling voor de fotografie en de fotografische kunst schreef auteur Richard D. Zakia het compacte boek “Perceptie and Imaging”. Hoewel dit op de praktijk gerichte boek geschreven is voor fotografen en grafische ontwerpers, vinden ook andere ontwerpers, reclamemakers en gebruikers van vormen, modellen en visuele boodschappen in dit boek een schat aan feiten en wetenswaardigheden uit de wereld van de visuele waarneming. De onderwerpen zijn verdeeld over tien hoofdstukken. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (5)

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (5)

17 februari 2024 in Wetenschappelijk, Postzegels, Brein In het indrukwekkende bouwwerk van het op de werelderfgoedlijst staande complex Völklinger Hütte in het Duitse Völklingen bij Saarbrücken vond in 2010 de fascinerende educatieve expositie “Jouw brein: denken, voelen en handelen” plaats in een grote oorspronkelijke bedrijfshal van de staalfabriek Völklinger Hütte. Nu mag dit complex zich een Europees Centrum voor Kunst en Industriecultuur noemen. Het is voor de eerste maal dat het concept van deze educatieve expositie in Duitsland aan het publiek werd getoond. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (4)

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (4)

16 februari 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Goethe was wel teleurgesteld dat hij in de eerste druk van de dissertatie niet werd geroemd voor zijn verhandeling over de kleurenleer (1810). Het studieboek geeft voorts de resultaten weer uit onderzoeken en zijn visie over nabeelden en het bestaan van de blinde vlek op het netvlies. Zijn neurowetenschappelijke benadering heeft een grote invloed gegeven op de ontwikkelingen in de oogheelkunde en het begrijpen van de werking van ons brein op licht- en beeldindrukken. “Purkinje’s Vision” geeft een frisse en interessante kijk op de ontwikkeling van de neurologie als basis voor het begrijpen van onze visuele perceptie. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (3)

Filatelistische aandacht voor: Neurologie - Psychologie (3)

15 februari 2024 in Wetenschappelijk, Postzegels, Brein Het grootste deel van het leven en werk van de Tsjechische wetenschapper, neuroloog, ontdekker Jan Evangelista Purkinje (1787-1869) stond ten dienste van de wetenschap en het onderzoek naar de achtergronden van onze visuele waarneming. Met zijn methode van aanpak en zijn veelzijdige gedrevenheid als medisch specialist was hij een pionier in de ontwikkeling en de betekenis van de neurowetenschap als erkend vakgebied in de Tsjechisch-Duitse wetenschap in de 19e eeuw. Op zijn naam staan een reeks van invloedrijke ontdekkingen. Lees verder...

Oudere artikelen