Brein

Onze hersenen sturen onze zintuigen en kunnen er ook voor zorgen dat wij met inhoud, plezier en geluk kunnen leven.Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

30 april 2019 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Tijdens een periode waarin onze kinderen lichamelijk volwassen worden, is het brein nog volop in ontwikkeling en dit medium voor opslag van nieuw opgedane vaardigheden, kennis en ervaring wordt gevuld. Dit “geboorteproces” van ons brein gaat in het algemeen door tot een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Lees verder...

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (2)

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (2)

31 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Brein Op 1200 m² ervaren de museumbezoekers feiten en wetenswaardigheden over onze zintuiglijke waarneming, ik-bewustzijn, anatomie en evolutie van het menselijke brein en over kunstmatige intelligentie in de huidige robot en in de nabije toekomst. Telkens worden op verschillende locaties in de expositie en bij bepaalde onderwerpen overeenkomende situaties bij dieren belicht. Lees verder...

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (1)

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (1)

30 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Brein Het brein is het meest complexe en meest geheimzinnige orgaan van de mens. Alle door onze ogen opgepakte externe prikkels worden tot beelden verwerkt. De ervaringen, gewoonten, dromen en onze kennis is er opgeslagen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (2a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (2a)

6 december 2018 in Optische Illusies, Brein, Visuele w.. In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het ver-spreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (2). Hedendaagse psychologie: perceptie De brochure “Hedendaagse psychologie: perceptie” is een leer- en werkboek voor individueel gebruik en gebruik in groepen. De van oorsprong Amerikaanse uitgave is onderdeel van een pakket aan studieboekjes voor de studie Psychologie en is uitgegeven door Westinghouse Learning Corporation. Het studieboekje begint met de opmerking: “Tussen gewaarworden en kennen ligt de waarneming”. Lees verder...

Het Donders Instituut viert 200 jaar hersenwetenschap

Het Donders Instituut viert 200 jaar hersenwetenschap

8 augustus 2018 in Brein, Visuele waarneming In 2018 organiseert het Donders Instituut het 200e geboortejaar van wetenschapper Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), één van de grondleggers van de hersenwetenschap. Deze wereldberoemde Nederlandse oogarts en wetenschapper was een pionier op het gebied van de hersenwetenschap en de experimentele psychologie. Ter ere van F.C. Donders heeft het Donders Instituut dit jaar al meerdere evenementen georganiseerd. Voor de rest van het jaar staan er nog een aantal gepland. Lees verder...

Kennis over ons brein geeft al snel kennis over ons zelf

Kennis over ons brein geeft al snel kennis over ons zelf

5 mei 2018 in Brein, Visuele waarneming De veelvuldig onderscheiden auteur van het boek “The Secret Life of the Mind” neemt lezers mee op een ontdekkingsreis langs alle bijzondere plaatsen in ons brein. De neurowetenschapper Mariano Sigman bespreekt op een heldere en onderhoudende wijze alle specifieke onderdelen en gebieden in ons brein, die ervoor zorgen dat onze zintuigen hun werk kunnen doen en dat wij ons kunnen bewegen en functioneren in de maatschappij. Lees verder...

Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes

Creatieve vaardigheden op peil brengen door proefjes

28 februari 2018 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Psychologische testen en experimentele onderzoekingen geven een beeld van het niveau van creatieve en andere specifieke vaardigheden van de te onderzoeken personen. De persoonlijke resultaten van de afgenomen testen worden in de meeste gevallen vergeleken met aangenomen referentieresultaten van proefpersonen of met gedefinieerde antwoorden op de opgaven van de psychologische test. Het testen van personen kent al een lange geschiedenis in theorie en praktijk en velen hechten grote waarde aan de afgegeven waarden. Meerdere personen kunnen er een goede baan aan overhouden en anderen een zware tegenvaller en teleurstelling. Lees verder...

Spelen met tangram levert telkens nieuwe vriendjes op

Spelen met tangram levert telkens nieuwe vriendjes op

23 september 2017 in Onderwijs, Brein, Visuele waarneming Het eeuwenoude van oorsprong Chinese puzzelspel tangram bestaat uit zeven stukjes: twee grote driehoeken, één middelgrote driehoek, twee kleine driehoeken, één vierkant en één parallellogram. Bij juiste positie vormt het geheel een vierkant, dat door de ontwerper elke afmeting kan worden gegeven. Daardoor worden natuurlijk ook de deelstukjes van de puzzel groter! Met deze zeven puzzelstukken kunnen er honderden figuren gemaakt worden, waarbij alle stukken gebruikt moeten worden. Lees verder...

Onze hersenen in beeld gebracht

Onze hersenen in beeld gebracht

10 september 2017 in Brein In ons drukke dagelijks leven staan we nauwelijks stil bij het functioneren van onze hersenen. Elke dag weer zorgen de hersenen voor het besturen van onze wil en onze functies. Ze zorgen voor het bewust en onbewust verwerken van informatie vanuit onze visuele waarneming, besturen ons gedrag en sociale interactie, regelen emoties en pijn en besturen onze bewegingen. Het thema Hersenen kent veel aandacht en vele aspecten in de wetenschap, onderzoek, gezondheid en vooral in ons functioneren. Lees verder...

De geheimen van onze hersenen

De geheimen van onze hersenen

12 augustus 2017 in Wetenschappelijk, Brein Door velen wordt de bijzondere kracht van de menselijke hersenen bewonderd. Een bewondering door een grote afstand tot het functioneren ervan. Zelfs op dit moment vindt er op diverse plaatsen in de wereld wetenschappelijk onderzoek plaats naar de opbouw en de werking van onze hersenen. De belangstelling voor de geheimen van onze hersenen wordt gedemonstreerd door de vele radio- en televisieprogramma’s en de telkens weer uitgegeven publicaties. Lees verder...

Oudere artikelen