Breingeheimen

9 maart 2013

De geheimen en het functioneren van ons brein staan volop in de belangstelling bij onderzoekers, wetenschappers en docenten in het onderwijs. Door de resultaten uit historisch en recent onderzoek krijgen we steeds meer inzicht in de werking van onze hersenen bij het reageren op prikkels vanuit het leerproces en de grote invloed van emoties op het leren.

Breingeheimen

Uniek lesmateriaal voor mavo, havo en vwo

Veel onderzoek geeft een verklaring voor hoe we leren en informatie opslaan in ons geheugen. In het perfect verzorgde leer- en lesmateriaal in de serie “Breingeheimen Studievaardigheden” verschenen tot nu toe drie basisboeken. De daarin verwerkte lessen Breingeheimen zijn bedoeld om kennis te maken met efficiënte en leuke manieren om te leren, maar bieden tevens beroeps- en omgangscompetenties om met meer succes de beroepspraktijkvorming te doorlopen.

Het unieke lesmateriaal is er voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Ongetwijfeld neemt de kennis van ons brein toe in de komende jaren. Maar zelfs op het huidige niveau van kennis en ervaring kunnen we alvast profiteren van de inzichten om studievaardigheden krachtig te ontwikkelen. Het nieuwe materiaal leent zich daar bij uitstek voor. De uitgave Breingeheimen is opgezet als een persoonlijk werkboek van de leerling met heel veel achtergrond informatie en wetenswaardigheden over ons brein en de functies ervan in de dagelijkse leer- en werkomgeving. Geheimen over ons brein zijn er voor de leerlingen niet meer na het verwerken van de inhoud. Voor informatie www.breingeheimen.nl

ISBN 978-90-7981-511-1, “Breingeheimen III”, Jitske Schulte, Princep educatief, 2013, 132 pagina’s


Gerelateerde artikelen