Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (4)

6 april 2018

Deel 2 van het tweedelige handboek voor visuele optica geeft theoretische en praktische informatie over de belangrijke onderdelen op de gebieden van apparatuur en instrumentatie en visuele correctie. Ook dit deel staat onder de redactie van Pablo Artal. Dankzij de medewerking van vele deskundigen uit het omvangrijke onderzoeksgebied en uitvoeringsgebieden van de oogheelkunde worden gebruikers van de inhoud van de tweedelige boekenserie studie- en referentieboeken op de hoogte gebracht van theoretische achtergronden, moderne en innovatieve ontwikkelingen, uitvoeringstechnieken in de diagnostiek en van de aanpak van klachten en symptomen.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (4)

Handbook of Visual Optics - Instrumentation and Vision Correction

De sectie 1 “Oogheelkundige instrumentatie” van het 2e deel is geheel gewijd aan moderne oogheelkundige instrumenten voor onderzoek van onder andere het gezichtsvermogen, het onderzoek aan alle onderdelen van het oog, inclusief aan het netvlies en het diagnostisch onderzoek naar de kwaliteit van het oog en naar oogafwijkingen. Het eerste artikel bespreekt de eigenschappen van licht en vooral dat van de lichtstraling vanuit een laser en de verschillende typen lasers met hun specifieke eigenschappen. Ook voorbeelden in het gebruik van de laser en de resultaten van toepassingen worden besproken.

In enkele artikelen daarna volgt informatie over golffrontmetingen en -reconstructies en het vaststellen van de refractieve kwaliteit, afwijkingen en correctieve maatregelen in het geometrisch optisch systeem van het oog. Diverse beschikbare apparaten met lasertechniek zijn behandeld. Ook de theorie en gebruiksmogelijkheden van van de zogenoemde laagcoherente interferometrie en de optische coherente tomografie - OCT zijn uitgebreid behandeld. De artikelen zijn telkens weer afgesloten met interessante literatuuroverzichten. De toepassingen van de OCT-beeldtechniek, de technologie, de details en apparatuur zijn gedetailleerd in beeld gebracht en behandeld.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (4) - 2 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (4) - 3 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (4) - 4
ORBIS International is een internationaal opererende organisatie voor de behandeling en voorkomen van blindheid, slechtziendheid en oogziekten in ontwikkelingslanden. Beide postzegels brengen de activiteiten van ORBIS onder de aandacht. In het vliegtuig bevindt zich een modern compact en een allesomvattend oogziekenhuis.

Vanaf artikel 5 zijn toepassingen en resultaten van het principe van adaptieve optica en het belang ervan voor de oogheelkunde aangegeven. Van extra waarde is het artikel over het gebruik van adaptieve optica voor het testen van visuele waarneming met één oog en met twee ogen. In het bijzonder bespreekt de auteur in artikel 7 een methode van binoculair testen met gebruikmaking van adaptieve optica. In de laatste twee artikelen van sectie 1 vindt de lezer alles over het meten van de structuren van de cornea en de retina. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-4822-3792-4, “Handbook of Visual Optics - Instrumentation and Vision Correction”, Pablo Artal, CRC Press, 2017, 437 pagina’s.