Benedictus de Spinoza (1632-1677)

11 juni 2021

Bekend als filosoof, politiek denker en een van de grondleggers van de stroming van de “Verlichting” was Benedictus de Spinoza (1632-1677) ook een uitstekende slijper van optische lenzen voor verschillende toepassingen. Hij was van Joodse afkomst, maar werd toch als lid van een Joodse-gemeenschap verstoten, door onder meer zijn felle kritiek op de letterlijke uitleg van de Bijbel door zijn tijdgenoten en was ondogmatisch.

Benedictus de Spinoza (1632-1677)

Benedictus de Spinoza ook een uitstekende slijper van optische lenzen

Hij was een natuurfilosoof met een sterke radicale gedachtevorming. Zijn boeken en geschriften waren 200 jaar lang in Europa verboden vanwege zijn kritiek op de bijbel. Hij was bovendien van mening dat de macht van de staat nooit aan een enkeling gegeven mocht worden. Spinoza was een tijdgenoot van Gottfried Wilhelm Leibniz en kritische volgeling van René Descartes.

In Rijnsburg (NL) staat het zogenoemde Spinozahuisje aan de Spinozalaan. Volgens documenten woonde en werkte hij daar vanaf 1661. Hij had zich ontwikkeld als een lenzenslijper en werd geroemd om de kwaliteit ervan. Door het slijpen van lenzen voor microscopen, vergrootglazen, verrekijkers en telescopen voorzag Benedictus Spinoza zich van inkomsten.

Ook bouwde hij microscopen en telescopen. De kwaliteit ervan werd geroemd door Christiaan Huygens en Gottfried Wilhelm Leibniz, die hem overigens ook bezocht in Rijnsburg, waar zij spraken over filosofische benaderingen van politieke beslissingen en actuele maatschappelijke onrust.


Gerelateerde artikelen