Theorie van kleurmetingen voor gebruik in drukkerijen (1)

8 juni 2021

Ondanks de beschikbaarheid van innovatieve digitale kleurenmeetinstrumenten is het noodzakelijk om ook kennis te maken met de grondbeginselen van kleurentheorie, de eigenschappen van licht en kleur, de fysiologie van het oog, zien en waarnemen. Wij kunnen niet meer functioneren in werk, in privésituaties en maatschappij zonder kleur. Kleur is overal en kleuren zijn gedefinieerd en genormeerd.

Theorie van kleurmetingen voor gebruik in drukkerijen (1)

Farbmessung

Kleur is ook een persoonlijke belevenis en heeft veelal een psychologische betekenis. Om met kleur te werken is het gewenst om de theoretische achtergronden en praktische toepassingen vooraf te bestuderen. Daarvoor zijn lesmaterialen en studieboeken ontwikkeld en beschikbaar gekomen. Het studieboek “Farbmessung” brengt op een uitgebreide wijze de theorie en praktijk in beeld en bespreekt meerdere kleurmeetinstrumenten met bijbehorende rekenvoorbeelden, berekeningen en oefenopgaven.

De inhoud is in het bijzonder geschreven voor gebruik door leerlingen en studenten, die kiezen voor een functie in de grafische industrie. Colorimetrie is een hoofdonderwerp in de grafische industrie, omdat door kleurmeting kleuren in getallen worden vastgelegd, objectief en reproduceerbaar beschreven en daarmee met voldoende be-trouwbaarheid kunnen worden gereproduceerd.

Theorie van kleurmetingen voor gebruik in drukkerijen (1) - 2
Leerzame voorbeelden van het gebruik van kleur in de grafische ontwerp- en maakindustrie. Ook het reliëfdruk voor brailleschrift is aangegeven.

Print- en reproductiespecialisten, maar ook producenten uit de papier- en drukinktindustrie, leren alles over colorimetrie, waarmee zij kunnen meedenken en -praten en zelfs kleuren kunnen meten.
Het boek vraagt in beginsel om enige elementaire wiskundige kennis, maar aangezien alles op een begrijpelijke manier is behandeld en veel zwart/wit- en kleurenillustraties bevat, is een voorkennis van de natuurwetenschappen niet absoluut noodzakelijk. (Wordt vervolgd).

ISBN 3-88013-380-8, “Farbmessung”, Hansl Loos, Verlag Beruf + Schule, 1989 , 223 pagina’s.


Gerelateerde artikelen