Bomen van Pythagoras - Jos de Mey (1)

15 september 2021

In 1976 verscheen onder eigen beheer de tweetalige (NL/F) publicatie “Het Boek der Bomen - Les Arbres”, waarin docent, ontwerper en kunstenaar Jos de Mey een rijk geïllustreerde beschouwing geeft over het door hem speciaal gekozen creatieve thema “Boom van Pythagoras” als onderdeel van zijn lesprogramma aan de academie te Gent (B). In dit lesprogramma was ruimte gereserveerd voor zijn vormschema op meetkundige basis “Boom van Py-thagoras” genaamd.

Bomen van Pythagoras - Jos de Mey (1)

Het Boek der Bomen - Les Arbres

Studenten kregen in de les een opdracht om aan de hand van bladeren, schors, zaden en andere specifieke kenmerken van in de natuur voorkomende kleurtexturen te verzamelen . Die kleuren, door de observatie aan de natuur ontleend, worden dan op een boomachtige getekende of geschilderde structuur aangebracht.

Bomen van Pythagoras - Jos de Mey (1) - 2
In zware storm zwaaiende boom, Jos de Mey, 1975.

Zowel voor studenten als voor Jos de Mey werd de inbreng in zijn lesprogramma achteraf gezien een geweldige inspiratiebron en stimulans om zich “te storten” op telkens nieuwe ontwerpen op eerder gerealiseerde ontwerpen van “bomen” van Pythagoras. De keuze voor dit lesthema werd zeer gewaardeerd door studenten en collega’s van Jos de Mey en leverde veel “bomen” op.

In 1975 begon hij met het verzamelen en ordenen van de varianten om een deel ervan samen met bijbehorende toelichtingen te verwerken tot de kunstzinnige publicatie “Het Boek der Bomen - Les Arbres”. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen