Copernicus als grondlegger van de moderne astronomie

24 april 2014

De mens is altijd gefascineerd geweest door de sterrenhemel. Zijn godsdienstige overtuiging, zijn levensbeschouwing, zijn angsten, zeden en gewoonten werden er door beïnvloed. Geleerden als de Griekse geleerde Ptolemeus bestudeerde de hemel en ontwierp een astronomisch stelsel dat vele eeuwen werd geaccepteerd met onze aarde als middelpunt van het heelal, de planeten en de zon.

Copernicus als grondlegger van de moderne astronomie

Nicolaas Copernicus, grondlegger van de moderne astronomie

Alles bewoog om de aarde in cirkelvormige banen. Dit beeld van het heelal en de positie van de aarde daarin werd tot in de Middeleeuwen in de christenwereld overgenomen. “De mens, schepping van God, bevolkt de aarde: het kan niet anders dan dat de aarde het centrum is van het heelal”. Het was de Poolse astronoom Nicolaas Copernicus die in de 16e eeuw een geheel nieuw beeld bekend maakte. Hij gaf aan dat niet de aarde maar de zon het centrum is van een planetenstelsel. De echte betekenis van de beschrijvingen van Copernicus bleken pas veel later zeer grote invloed te krijgen op het menselijke begrip van de omvang van het heelal met de zon als centrale plaats. Zijn bevindingen zijn daarom wereldwijd verbonden aan het begin van de moderne astronomie en brachten een enorme schok teweeg in de levensbeschouwing van de Westerse wereld. In het informatieve boek “Nicolaas Copernicus” beschrijft auteur Paul Morren op aangename en boeiende wijze over het leven en het levenswerk van de Poolse wiskundige en astronoom Nicolaas Copernicus (1473-1543). In het rijk geïllustreerde boek belicht de auteur de astronomie voor Copernicus, de jonge Poolse staat als een schakel tussen West- en Oost-Europa, de woelige jaren in Polen en vooral de betekenis van zijn werk in het wereldbeeld van kerk en maatschappij. De beschrijvingen boeien van het begin tot het eind en geven een compleet beeld over het ontstaan van de Poolse staat in de 10e eeuw en het heliocentrisme met de zon als centrum van een planetenstelsel. De lezer leert veel van de geschiedenis.

ISBN 978-90-441-2359-3 “Nicolaas Copernicus, grondlegger van de moderne astronomie”, Paul Morren, Garant-Uitgevers, 2009, 111 pagina’s.


Gerelateerde artikelen