De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (1)

23 juli 2019

Dagelijks worden we overspoeld met een grote hoeveelheid aan informatie, nieuws, feiten, gebeurtenissen en wetenswaardigheden. Welk gedeelte daarvan is voor ons van belang en wat is ervan waar? Wat geef ik verder en wat houd ik voor mijzelf? De omgang met kennis en weetjes grijpt diep in op ons dagelijkse gedrag en houding en speelt een steeds grotere maatschappelijke rol.

De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (1)

Alles nur geklaut?

In een educatieve en spraakmakende expositie “Alles gestolen?” tonen de bedenkers en samenstellers aan de hand van een grote hoeveelheid aan voorbeelden uit de geschiedenis en tegenwoordige tijd, hoe uitvindingen, kennis en wetenschap ontstaan, gedeeld en beschermd worden. De expositie maakt duidelijk hoe de moderne kennis- en informatiemaatschappij daarop heeft gereageerd of met huidige middelen reageert. Een rode draad in alle opstellingen is de omgang met het intellectuele eigendom van patenten, uitvindingen en ontwerpen.

Ook maken bezoekers kennis met methoden en middelen om de ideeën van uitvinders en ontdekkers gedurende de aanvraag- en registratieperioden geheim te houden. Het begrip spionage is gedetailleerd uitgewerkt in beeld gebracht. De interessante, avontuurlijke, leerzame en interactieve expositie in één van de gebouwen van het machtige en historische gebouwen- en industriecomplex van de stilgelegde steenkolenmijn in Dortmund is mede georganiseerd om het 40-jarige jubileum van het LWL-Industriemuseum Zeche Zollern op grootse wijze te vieren.

De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (1) - 2 De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (1) - 3
Voorbeelden van gebouwen van Zeche Zollern.

Het museum Zeche Zollern toont in de expositie dat de wegen van de opbouw van onze kennis veelal op avontuurlijke wijze verlopen en worden betreden en dat niet alles eerlijk en legaal verloopt. De locatie van de expositie bevindt zich op het grote terrein van het industriecomplex van goed bewaarde gebouwen, installaties, objecten, machines en industriële voorzieningen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8375-2112-2, “Alles nur geklaut?”, Esther Arbatzat en Olaf Schmidt-Rutsch, Klartext Verlag, 2019, 191 pagina’s.

LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, Grubenweg 5, D-44388 Dortmund, www.lwl-industriemuseum.de.


Gerelateerde artikelen