De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (2)

24 juli 2019

De voormalige steenkolenmijn en industrie-complex Zeche Zollern is zonder twijfel één van de mooiste en imposantste getuigenissen uit het industriële verleden van de ‘zware industrie’ in Duitsland. In de gevels van vele gebouwen op het immense complex zijn diverse bouwstijlen verwerkt, zoals de Jugendstijl en de Art Nou-veaustijl.

De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (2)

Alles nur geklaut?

Een uitgebreid bezoek aan de expositie wordt dan in alle rust en openheid afgesloten met een verkenning naar het industriële verleden en verval dat amper een halve eeuw geleden is begonnen. Tot en met 13 oktober 2019 krijgen bezoekers de geschiedenis en de snelle ontwikkelingen in de moderne kennis- en informatietechnologie op aanschouwelijke wijze te zien en kunnen zij in zes ingerichte geheime kamers hun kennis en intelligentie op de proefstellen.

“Copyright is for losers” is de gekozen titel van één van de bijdragen in de bijbehorende catalogus en kennisdocument voor latere raadplegingen. De inhoud van de expositie gaat natuurlijk in op deze veel gehoorde uitspraak. Het omgaan met informatie speelt in onze digitale wereld een steeds grotere rol en ieder van ons heeft ermee te maken.

Vragen als “Wat is waar en wat is nep?”, “Van wie is eigenlijk onze kennis?” en “Moet kennis beschermd of gedeeld worden?”, worden tijdens een actieve rondgang beantwoord. Binnen het concept van de thematische expositie bevinden zich hoog actuele onderwerpen. De omgang met informatie speelt in onze zo plotseling opgekomen digitale wereld een steeds grotere rol in nagenoeg alle facetten van onze maatschappij, economie, misdaad, bedrog, piraterij, politiek en onze jacht naar meer en nog meer.

De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (2) - 2 De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (2) - 3 De avontuurlijke wegen van intellectuele eigendommen (2) - 4
In de expositie kreeg Friedrich Harkort speciale aandacht als “Spionier van de voortuitgang”. De ontwerpen zijn van de kunstenaar Ottmar Hörl.

De bedenkers en ontwerpers van de expositie kozen voor een opbouw die aantrekkelijk is voor de bezoeker. Op een oppervlakte van 1000 m² staan combinaties van onderwerpen als Profijt en Moraal, Patenten en Plagiaten en Verraad en Geheimen duidelijk herkenbaar voor bezoekers. Binnen deze onderwerpen leren zij spionnen, uitvinders en klokkenluiders kennen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8375-2112-2, “Alles nur geklaut?”, Esther Arbatzat en Olaf Schmidt-Rutsch, Klartext Verlag, 2019, 191 pagina’s.

LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, Grubenweg 5, D-44388 Dortmund, www.lwl-industriemuseum.de.


Gerelateerde artikelen