De magische vierkanten van Benjamin Franklin

13 februari 2014

In het speciale boek “Benjamin Franklin’s Numbers” wordt het bijzondere leven en werk van Benjamin Franklin (1706-1790) beschreven en in beeld gebracht. Het zijn vooral zijn mathematische inspanningen en vindingen die in details belicht worden.

De magische vierkanten van Benjamin Franklin

Benjamin Franklin's Numbers

Daar waar andere biografieën eindigden gaat auteur Paul C. Pasles verder en geeft de lezer een fascinerend overzicht van de door Franklin ontwikkelde magische en mathematische vierkanten en cirkels. Ook het ‘gewone’ mathematische werk van de wetenschapper is inspirerend voor iedere wiskundige uitgelegd. Op de omslag van het boek prijkt een magisch vierkant met het getal 34 als horizontale en verticale som van de getallen. Door enkele cijfers te wijzigen ontstaat er weer een magisch vierkant met een nieuwe som. Franklin heeft ook reuze vierkanten gerealiseerd. Aanvankelijk was Benjamin Franklin een boekdrukker en krantenuitgever. Op jonge leeftijd leerde hij het boekdrukkersvak in Engeland en begon al snel in Philadelphia een boekdrukkerij. Hij startte als redacteur een nieuwsblad en hield zich ook bezig met wetenschappelijke problemen en was vooral bekend door zijn publicaties over elektriciteit. Zijn experiment met vliegers en de bliksem is wereldbekend, maar wel enigszins twijfelachtig. In de politiek speelde hij voortdurend een stimulerende hoofdrol. Het eerste hoofdstuk geeft een beeld van de inhoud van een boek dat hij nooit schreef. In het tweede hoofdstuk is de geschiedenis van het ontstaan van vele soorten magische vierkanten beschreven. De periode tussen 1740 en 1750 is bekend door zijn meest creatieve tijdsbestedingen. Het derde hoofdstuk staat in het teken van zijn werk als drukker en uitgever van almanakken en als bankbiljettendrukker. In het vierde en vijfde hoofdstuk maakt de lezer kennis met zijn werk als uitvinder en zijn interesse voor de natuur. De auteur beschrijft in het zesde hoofdstuk het werk van andere wetenschappers en laat daarin ook magische vierkanten zien van andere ontwerpers. Zijn magische cirkelvormige vindingen zijn besproken in hoofdstuk 7. Bijzondere ontwerpen zijn behandeld in het achtste hoofdstuk, terwijl de auteur in het laatste gedeelte van dit speciale boek terugblikt naar de magische nalatenschap van de politicus Benjamin Franklin. Een bescheiden trefwoordenregister sluit dit interessante boek voor wiskundigen af.

ISBN 978-0-691-12956-3, “Benjamin Franklin’s Numbers”, Paul C. Pasles, Princeton University Press, 2008, 254 pagina’s.


Gerelateerde artikelen