Robots integreren in banen toekomstige arbeidsmarkt

11 februari 2014

“Nooit meer leren”, “Nooit meer werken”, “Nooit meer ziek” en “Nooit meer oorlog”. Een fantastisch begin voor een informatief boekje over ontwikkeling en gebruik van robots, het perspectief van de mens 2.0.

Robots integreren in banen toekomstige arbeidsmarkt

Mens 2.0

Deze kernachtige uitspraken spreken veel mensen aan, maar zijn ook bedreigingen voor de toekomstige arbeidsmarkten door het mogelijk verdringen van werknemers. Het cahier Mens 2.0 schetst de laatste en toekomstige ontwikkelingen van robots op basis van nu beschikbare wetenschap en technologie. Worden wij wel echt blij van de echte en futuristische ontwikkelingen? Na een interessant voorwoord van één van de huidige belangrijkste wetenschappers, Robbert Dijkgraaf, geven vooraanstaande deskundigen hun visie over maatschappij, cultuur, de vloek van internet, multimedia, de eerste robots, neurale netwerken, robotica, nanotechnologie, geneeskunde, chips en over veel meer samenhangende onderwerpen en begrippen rondom toepasbare robots en verdere automatisering van onze maatschappij en samenleving. In speciale kaders krijgen de lezers extra informatie over interessante onderwerpen als hersenen, herkennen en scannen, borstkanker, braintyping en onbemande vliegtuigen. Lezers worden door de leerzame teksten gedetailleerd geïnformeerd over de onvermijdelijke komst van de robot en de mate van snelheid waarmee dat mogelijk gaat gebeuren. Telkens prikkelen de vragen na diverse hoofdstukken lezers om ook zelf te onderzoeken of dieper op de materie in te gaan. Het centrale thema, de mensverbeteringstechnologie, is een voorbeeld van convergerende technologie en brengt veel disciplines samen, waaronder die van de biotechnologie en cognitiewetenschap. Voor bestelling www.biomaatschappij.nl.

ISBN 978-90-73196-64-3, “Mens 2.0”, Rob Buiter, Stichting BWM, 2011, 75 pagina’s.


Gerelateerde artikelen