De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1)

18 oktober 2019

Voor het jaar 1978 wist Hugo Kükelhaus (1900-1984) al dat hij zich ging inzetten om vooral jongeren aan te sporen om kennis te maken met eigenschappen en mogelijkheden van onze zintuigen. In het jaar 1978 publiceerde hij een reeks van 36 experimenten om stap voor stap allerlei nieuwe en oude vergeten ervaringen met grijpen, voelen en kijken op te doen. De Duitse meubelmaker, pedagoog en kunstenaar Hugo Kükelhaus werd in Essen geboren.

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1)

Fassen, Fühlen, Bilden

Hij is vooral bekend geworden door zijn aandacht voor het spelenderwijs opdoen van kennis en ervaring en het stimuleren van het zintuiglijk leren via alle zintuigen. Door publicaties en voordrachten bracht hij deze levensfilosofie over aan vele personen, die geïnteresseerd waren in een creatieve ontwikkeling van mens en maatschappij. Hij zorgde tevens voor een aanzet in het ontwerpen en realiseren van educatief houten speelgoed voor kinderen.

Zijn ontwerp- en timmerervaringen deed hij op in een reeks van werkzaamheden in Duitsland, Scandinavië en in Baltische landen. Na het behalen van zijn diploma als meubelmaker volgde hij meerdere studies aan de universiteiten van Heidelberg, Münster en Königsberg in de vakken als sociologie, filosofie, wiskunde en logica en fysiologie. Zijn filosofische benadering van de eenheid van “theorie en praktijk” vormt de centrale leidraad in zijn verdere levensloop en werksituaties.

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1) - 2 De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1) - 3
Publicaties van de Fenomena Rotterdam uit 1985.

Vanaf 1960 ging Kükelhaus zich steeds meer richten op experimenteren met objecten en voorwerpen in relatie tot zintuiglijke leerprocessen. Ook ontwierp hij objecten om de eigenschappen als evenwicht, zwaartekracht, polariteit en reactie zelf te ervaren. Het concept van de succesvolle evenementen onder de titel Fenomena (NL-titel) uit 1985 en in 1984 gestart in Zürich, is gebaseerd op het baanbrekende werk van Hugo Kükelhaus. (Wordt vervolgd).

“Fassen, Fühlen, Bilden”, Hugo Kükelhaus, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 2000, 7e druk, 144 pagina’s.


Gerelateerde artikelen