Drukkerij Bauhaus bracht impuls voor Europese kunst (1)

28 augustus 2020

Onder de titel “Drucksache Bauhaus” toont de Staatsgalerie Stuttgart tot en met 13 september 2020 de Bauhaus-portfolio uit de eigen collectie, aangevuld met prenten van andere Bauhausmeesters en werk van Adolf Hölzel. Nadat het Bauhaus in 1919 in Weimar was opgericht, ging de Bauhausdrukkerij als eerste in bedrijf.

Drukkerij Bauhaus bracht impuls voor Europese kunst (1)

Drucksache Bauhaus

Met vooral het project "Bauhaus prints. New European graphics", gepubliceerd in vier verzamelmappen in 1921 tot en met 1924, werd het doel nagestreefd: “Allen die het Bauhauswerk nog niet kennen en het niet kunnen weten, zouden wij via dit werk naar ons toe willen trekken”. De eerste portefeuille was gevuld met werk van de “meesters” van toen, de andere waren samengesteld volgens nationaliteiten.

In totaal waren 45 vertegenwoordigers van de artistieke avant-garde van Europa bij dit initiatief van het Bauhaus betrokken. Lyonel Feininger en Walter Gropius hadden het plan voor de Bauhaus-drukken al besproken toen ze in 1921 vanuit het Bauhaus in Weimar avant-garde kunstenaars in heel Europa opriepen om een portfolio van prints te creëren.

Aan de oproep werd gevolg gegeven door 45 kunstenaars, van wie sommigen in eerdere situaties tegen-over elkaar stonden als vijanden. Werk is er van onder meer Willi Baumeister, Max Beckmann, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico, Marc Chagall, Erich Heckel, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Kurt Schwitters, Gino Severini en Oskar Schlemmer.

Deze kunstenaars en andere collega kunstenaars vertegenwoordigden diverse stromingen in de Europese moderne kunst in die vroege periode van de 20e eeuw. Door hun grafische werk in een portfolio te verzamelen kon het idee van deze presentaties van de moderniteit internationaal worden gereproduceerd en worden verspreid en aangeboden aan vele verzamelaars tegen een redelijke prijs. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-947563-72-2, “Drucksache Bauhaus”, Corinna Höper en Nathalie Frensch, Edition Cantz, 2020, 239 pagina’s, € 38.

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Strasse 30-32, 70173 Stuttgart, Duitsland, www.staatsgalerie.de.


Gerelateerde artikelen