Een visueel spel met illusies die bewegen en vervormen

2 mei 2021

Voortdurend zijn wij op zoek naar publicaties met en over optische illusies en andere optische en visuele fenomenen, die in veel actuele situaties van onze visuele waarneming spelen met ons systeem van zien en waarnemen. Soms merken wij er niets van door de slimheid en ervaring van ons sterk ontwikkelde brein. Ons brein is namelijk in staat om kleine en geringe afwijkingen in de vormen en voorstellingen, die wij bewust of geheel onbewust visueel opnemen en automatisch laten verwerken in ons brein, ongemerkt en automatisch te corrigeren.

Een visueel spel met illusies die bewegen en vervormen

Ilusiones ópticas

We merken dan niet dat er iets ongewoons is te zien. Het wordt ons pas duidelijk indien we erop worden gewezen dat er iets niet klopt in de voorstelling of de scène. In sterkere mate wordt dit fenomeen duidelijker ervaren in de getekende, geschilderde, geconstrueerde of gedrukte afbeeldingen met als doel om de kijker te foppen of te leren om scherper te observeren en te oordelen na een rustige visuele opname. Laat je niet foppen door bewust aangebrachte visuele afwijkingen is soms het credo van informanten en opvoeders. Maar soms trap je er zomaar in en zal je zelfs schrikken door sommige gebouwde of bewust aangebrachte optische illusies.

Opmerkelijke optische effecten worden er namelijk bereikt in bepaalde verkeerssituaties. Er zijn op meerdere plekken op straten, wegen en pleinen zogenoemde optische drempels voor snelheidsbeperkingen aangebracht op het bestaande wegdek. Bij het benaderen van deze “obstakels” met een te hoge snelheid schrikt de weggebruiker en zal zeker afremmen om niet tegen een stoeprand of een verhoging aan te rijden. De weggebruiker wordt gefopt door een nepconstructie, die zich ontpopt als een 3-dimensionale werkelijkheid. De Spaanse publicatie geeft voorbeelden van optische bewegingen in allerlei patronen, die zelfs bij draaiing ons sterk vermaken.

ISBN 978-84-677-4739-3, “Ilusiones ópticas”, Susaeta Ediciones, 48 uitscheurbare bladen met illusies.