Egon Schiele: het werk van een omstreden kunstenaar

11 april 2018

In het boek “Ik eeuwig kind” beschrijft de auteur het spannende en slechts heel korte leven van Egon Schiele. Hij geldt naast de Oostenrijkse kunstenaars Gustav Klimt en Oskar Kokoschka als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Weense moderne kunst. Ook vertelt de auteur over de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar de betekenis van sleutelwerken van Schiele in de moderne kunst.

Egon Schiele: het werk van een omstreden kunstenaar

Ich ewiges Kind

Egon Leo Adolf Ludwig Schiele (1890-1918) groeide op in een sombere wereld van grote armoede, werkloosheid en een donkere periode van de crisisjaren. Voor het schrijven van dit boek kon de auteur beschikken over vele brieven en notities van Schiele. Zijn bijzondere schrijfstijl en de veelal poëtische benaderingen zorgen voor een fascinerende benadering van het leven en werk van deze rebel, pornograaf en kunstenaar met een creatieve erfenis van 330 schilderijen en bijna 3000 werken op papier.

Gregor Mayer volgt de levensweg van Schiele op de voet, beschrijft de ontwikkeling als jonge kunstenaar en zijn gedrag in de maatschappij en zijn omgang met vrouwen en zijn verblijf in de gevangenis. De kunstenaar stierf op 28-jarige leeftijd ten gevolge van de Spaanse griep. Juist in de laatste vijf jaren van zijn leven verliep zijn carrière als kunstenaar op rolletjes en was er veel belangstelling voor zijn werk. Het boek bevat een kleurenkatern met privéfoto’s en foto’s van werken.

ISBN 978-3-7017-3403-0, “Ich ewiges Kind”, Gregor Mayer, Resi-denz Verlag, 2018, 203 pagina’s.


Gerelateerde artikelen