Escher’s kunst als inspiratiebron

29 maart 2023

De herdenking en tevens viering van de 100e geboortedag van de wereldberoemde Nederlandse graficus Maurits C. Escher is niet ongemerkt voorbij gegaan. Rondom deze bijzondere gebeurtenis verschenen er vele nationale en internationale producten, publicaties, tentoonstellingen en congressen. Er vond onder andere in Italië in 1998 een internationaal congres plaats.

Escher’s kunst als inspiratiebron

M.C. Escher’s Legacy - A Centennial Celebration

Van de vele voordrachten, presentaties en bijbehorende exposities tijdens dit zeer bijzondere en wetenschappelijk gestuurde congres “M.C. Escher Centennial Conference” in Rome en Ravello verscheen een schitterende publicatie in boekvorm met een bijbehorende CD-ROM. Aan het tot stand komen van dit omvangrijke naslawerk is vele jaren gewerkt door Doris Schattschneider en Michele Emmer in samenwerking met de vele auteurs. Dankzij uitgewerkte en rijk geïllustreerde tekstbijdragen van de deelnemers aan dit congres heeft het boek een waardevolle inhoud gekregen.

Escher’s Italiaanse periode
Het boek bevat een kleurenbijlage met vele afbeeldingen van de getoonde kunstwerken. Door de toevoeging van de CD-ROM heeft de lezer de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met het werk van kunstenaars, die zich lieten inspireren door de ontwerpen en de vele kunstwerken van M.C. Escher. Uit ons land namen deel aan de internationale conferentie Bruno Ernst, Mark Veldhuysen en Rinus Roelofs. Een bijzondere waardering was er voor het kleurrijke werk van de Belgische ontwerper en kunstenaar Jos de Mey uit Zomergem in Vlaanderen.

Escher’s kunst als inspiratiebron - 2 Escher’s kunst als inspiratiebron - 3
Een portret van M.C. Escher als onderdeel van zijn kunst op een Nederlandse postzegel (1998), die verscheen ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Maurits C. Escher.

De lezer krijgt door de opzet van het boek een gedetailleerd beeld van de Italiaanse tijd van M.C. Escher. Een tijd waarin Maurits Escher uit het Italiaanse landschap meerdere fraaie bouwwerken en stadsgezichten aan het papier toevertrouwde. Dit prachtige boek mag niet ontbreken bij liefhebbers van Escher’s kunst en moet zeker ook een plaatsje hebben in elke openbare bibliotheek en in de documentatiecentra van scholen, opleidingsinstituten en universiteiten.

ISBN 3 540 42458 X, “M.C. Escher’s Legacy - A Centennial Celebration”, D. Schattschneider en M. Emmer, Springer-Verlag, 2003, 458 pagina’s, met CD-ROM. Elk hoofdstuk sluit in het algemeen af met een uitgebreide literatuurlijst met referentiebronnen over het specifieke behandelde onderwerp of kunstuiting.


Gerelateerde artikelen