Fenomenen van het licht 2

5 februari 2024

Dan wordt het verschijnsel licht behandeld. Vervolgens is er de theorie van lichtstraling en het gebruik daarbij van spiegels, reflectie, lenzen en de eigenschappen van de kaleidoscoop. De kunst van de anamorfose in onder andere een schilderij van Hans Holbein wordt uitgelegd. Hoofdstukken als diffractie en interferentie, lichtbronnen, gepolariseerd licht, het zien van kleuren en fotografie geven helder en overzichtelijk de lesstof weer.

Fenomenen van het licht 2

Light Science - Physics and the Visual Arts

Ook de holografie is op een interessante wijze in beeld gebracht. De auteurs behandelen tevens de moderne optische opslagmethoden van informatie en beeldverwerking. Zeer informatief en inspirerend voor de studenten zijn de gedeelten “Symmetrie in de kunst en natuur” en “Visuele perceptie en illusies”. De lezer maakt daarbij kennis met de bijzondere gave van kunstenaar Scott Kim, die woorden en teksten in symmetrie kan weergeven.

Hij noemt deze vorm van woord-symmetrie een ambigram. Een verklarende woordenlijst, trefwoordenregister en een groot aantal beschrijvingen van experimenten in een laboratorium sluiten dit aantrekkelijke leer- en experimentenboek af. In een speciaal kleurenkatern zijn kleurrijke afbeeldingen verzameld.

ISBN 0-387-98827-0, “Light Science - Physics and the Visual Arts”, Thomas D. Rossing en Christopher J. Chiaverina, Springer-Verlag, 1999, 442 pagina’s.