Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44)

6 juli 2024

De informatie op dit gedeelte wordt met regelmaat van nieuwe gegevens voorzien. De artikelen zijn ingedeeld in 11 sectoren. In de inleiding bespreken de samenstellers hun keuze voor het verzamelen van resultaten van studie, onderzoek en experimenten op het gebied van zien en waarnemen en het sorteren en bundelen van de kennis over de normale en afwijkende perceptie. Interessant om te zien is de groei in presentatie van een bepaald type of vorm van een illusie.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44)

The Oxford Compendium of Visual Illusions

Via Engelstalige bestanden op Google was het voor onderzoekers mogelijk om vanaf 1900 tot in de 21e eeuw de frequentie van verschijnen van bepaalde illusies vast te leggen. Onderzocht zijn de vermeldingen van geometrische illusies, helderheidsillusies, kleurillusies, beeldillusies en bewegingsillusies. Duidelijk is er een explosieve stijging te zien bij het type bewegingsillusies.

Voor een deel is deze stijging verklaarbaar door de komst van het computertijdperk en het gemak waarmee bijna iedereen eigen websites en berichten maakt en die voorzien van trillende en bewegende visuele illusies. De samenstellers geven ook aan nog steeds problemen te hebben met de overigens al eeuwenoude formuleringen van definities en classificaties van verschijnselen van illusies en andere optische fenomenen.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44) - 2 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44) - 3 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44) - 4

We spreken al snel over een illusie wanneer we constateren dat er een afwijking zichtbaar is tussen realiteit en perceptie. Volgens psycholoog Edwin G. Boring is deze algemene aanname te eenvoudig en te vaag. Zij zijn ook gecharmeerd van de beschrijving van Armand Thiéry uit 1895. Zij vragen ook aandacht voor verschillen in theoretische verklaringen voor illusies. Ook al zijn de persoonlijke benaderingen van grondbeginselen van bepaalde illusies identiek, kunnen wetenschappers van elkaar afwijkende formuleringen samenvatten.

De afwijkende aannamen maken naar onze mening de inhoud van het boek extra aantrekkelijk voor onderzoekende lezers en dieper gravende wetenschappers. Na de wetenschappelijke en prikkelende inleiding door de samenstellers van het op dit moment werelds beste praktisch georiënteerde studieboek voor visuele perceptie en de ongelooflijk boeiende wereld van visuele afwijkingen en merkwaardigheden bij onze visuele waarnemingen, volgen de sectoren met de bijbehorende artikelen. Op de titelzijde van het compendium prijkt een dubbelzinnig figuur van de Hongaarse kunstenaar István Orosz. (Wordt vervolgd).

Bron: The Oxford Compendium of Visual Illusions, Oxford University Press, 2017.