Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45)

7 juli 2024

In de eerste sectie wordt in de artikelen vooral ingegaan op de vroegste geschiedenis van illusies, de ontwikkelingen in onderzoek en experimenten, de bevindingen en het benoemen van magische en merkwaardige optische en visuele verschijnselen. In dit algemene gedeelte geven auteurs ook inleidingen over de daarna volgende secties. De samenstellers kozen terecht om te openen met een beschouwing over de geschiedenis van illusies van de hand van een ruim geïllustreerde bijdrage van wetenschapper Nicholas J. Wade. Zijn kunstzinnige bijdrage is onder andere het verwerken van het portret van de ontdekker in zijn illusionistische ontdekking.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45)

The Oxford Compendium of Visual Illusions

Het momenteel mooiste en beste boek ter wereld met theoretische en praktische achtergronden en resultaten uit experimenten en wetenschappelijk onderzoek over zien, waarnemen en optisch bedrog bespreekt na het rijk geïllustreerde artikel van Nicolas J. Wade en de zeer uitgebreide literatuurlijst, de resultaten van een studie naar een relatie tussen het zien, waarnemen en het omgaan met visuele illusies en eventuele culturele achtergronden van waarnemers. De auteur van dit artikel heeft gegevens, verhandelingen en aantekeningen van vele onderzoekers verzameld en bestudeerd.

Ook zijn resultaten uit testen van individuele en groepen personen verwerkt in zijn algemene beschouwing. Hij start zijn verhaal met het indelen van waarnemers van visuele perceptie in drie categorieën: a. een culturele grondslag, b. een afkomst grondslag en c. de genetische achtergrond. Aan de hand van klassieke tweedimensionale en driedimensionale geometrische illusies zijn er opmerkelijke testresultaten bij de diverse groepen personen geconcludeerd. Voor psychologen en andere onderzoekers een uitstekende basis voor eigen vervolgonderzoek en nieuwe conclusies.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45) - 2 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45) - 3 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45) - 4

In het derde artikel gaan de auteurs in op prikkels en reacties op visuele illusies bij dieren in een vergelijkend perspectief met genoteerde reacties bij proefpersonen. Zij veronderstellen dat de visuele illusie een product is van evolutie bij zowel de mens als bij dieren. Het is natuurlijk in principe vermakelijk om te concluderen dat de wetenschapper werk maakt van het uitvoeren van testen van het gedrag van dieren op de fenomenen van visuele en optische illusie bij de perceptie en observatie door dieren. Bij de onderzoekingen zijn variaties van klassieke illusies toegepast. (Wordt vervolgd).

Bron: The Oxford Compendium of Visual Illusions, Oxford University Press, 2017.