Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48)

10 juli 2024

In het laatste artikel van de eerste sectie bespreekt de auteur op een kritische wijze het gebruik van de term visuele illusies en laat de lezer kennismaken met onder andere de kamer van Ames, stereoscoop, het holle masker, het valse perspectief in de kunst van Patrick Hughes en de Ponzo illusie. Zijn verhandeling “Wanneer is een illusie geen illusie? Wanneer is het slechts een facsimile?” geeft het thema een diepgaande betekenis en interessante inhoud.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48)

The Oxford Compendium of Visual Illusions

Sectie 2 van dit allesomvattende studie- en referentieboek voor wetenschappers, leken, studerenden en alle liefhebbers van optische en visuele illusies behandelt alle geometrische aspecten in samenhang tot specifieke verschijningsvormen van illusies, waarin de geometrie de basis vormt. Heel bijzonder is de behandeling van het zogenoemde raam van Ames, een illusie behorend tot de groep van bewegende illusies met driedimensionale bewegingen.

De auteur bespreekt de fundamentele constructie van het raam van Ames en laat de lezer kennismaken met allerlei varianten, die stuk voor stuk voor merkwaardige en indrukwekkende verschijnselen zorgen in experimentele situaties en demonstraties. In het volgende artikel wordt een speciale uitvoering van de bekende Müller-Lyer illusie voorgesteld, namelijk een 3dimensionale Müller-Lyer illusie constructie.

Het principe van de 2D-voorstelling is besproken. Een demonstratie van deze eenvoudige voorstelling levert al verbaasde gezichten op. Met een driedimensionale constructie wordt het visuele verschijnsel extra versterkt en maakt het resultaat van een lengtemeting grote indruk op kijkers. In het artikel “Geometric-Optical Illusions Under Isoluminance?” krijgt de lezer het resultaat van een experiment met licht en kleur en de invloed daarvan op de waarneming bij het kijken naar de meest eenvoudige geometrisch-optische illusies.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48) - 2 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48) - 3 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48) - 4

De auteurs onderzochten de illusoire effecten op deze groep eenvoudige geometrische figuren en verschillende combinaties daarvan onder omstandigheden van isoluminantie. Onder luminantie, als een fotometrische maat voor de helderheid, wordt verstaan de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid loodrecht op de kijkrichting. Voordat zij de resultaten van hun experimenten verklaren, beschrijven zij de negen patronen van de geometrisch-optische figuren. Dit omvangrijke studieboek is opgenomen in de OF-Boekencollecties en is een juweel voor alle liefhebbers van optische illusies.


Bron: The Oxford Compendium of Visual Illusions, Oxford University Press, 2017.