Filatelistische aandacht voor: William Herschel (3)

16 december 2020

Samen met Caroline bouwde hij een telescoop met een brandpuntsafstand van 12 meter. In 1792 werd John, de zoon van William en zijn vrouw Mary Pitt geboren. Hun zoon John Frederick William (1792-1871) werd eveneens een beroemde astronoom. Met de telescoop ontdekte hij meer manen en in 1800 ontdekte hij het zogenoemde infraroodgebied van het bekende elektromagnetische spectrum.

Filatelistische aandacht voor: William Herschel (3)

William Herschel op postzegels

Voor zijn vele ontdekkingen in de astronomie werd William Herschel in 1816 in de adelstand verheven. Na het overlijden van William in 1822 in zijn woonplaats Slough, zette zijn zoon het onderzoekswerk met succes voort. Door de enorme inspanningen van William Herschel heeft de astronomie een grote vlucht genomen en zijn werk en betekenis voor de astronomie is bij postadministraties niet onopgemerkt gebleven.

Filatelistische aandacht voor: William Herschel (3) - 2 Filatelistische aandacht voor: William Herschel (3) - 3 Filatelistische aandacht voor: William Herschel (3) - 4
Afb.1: De ingang van het Herschel Museum in Bath aan de 19 New King Street. Afb. 2: William en Caroline Herschel bij het slijpen van een telescoopspiegel.

De OF-Postzegelcollectie Herschel bevat aantrekkelijke en leerzame zegels. Een bezoek aan het voormalige woonhuis van de Herschel’s in Bath, dat is ingericht als museum, toont zijn kennis en kunde aan de hand van originele astronomische instrumenten, documenten en objecten. De subverzameling Herschel maakt bij verzamelaars deel uit van de verzamelingen astronomie, telescopen en ruimtevaart.