Filatelistische beeldjuwelen met optische verwisselingen

13 mei 2020

Met het verschijnen van de nieuwe editie van Michel Rundschau 4/2020 konden wij ook beschikken over de catalogusnummers van een op 2 april 2020 uitgegeven serie van twee postzegels met optische illusies. Daarmee sluit deze serie van 2 zegels aan op de eerder op 10 oktober 2019 uitgegeven optische illusie zegels door de Duitse Post (Mi.3496 en Mi.3497). Zie OF 389. Optische illusies zijn gebaseerd op foute interpretaties in visuele prikkels.

Filatelistische beeldjuwelen met optische verwisselingen

“Twee grijsnuances?” en “Een overgebleven vierkantje?”

Bij deze nieuwste aanvullingen presenteert de ontwerper Thomas Steinacker de illusies met de benamingen als “Twee grijsnuances?” en “Een overgebleven vierkantje?”. Bij de grijsnuances zijn twee grijze gelijkbenige trapezia in spiegelbeeld geplaatst. Het ene trapezium heeft een grijsverloop naar een donker vlak en het andere trapezium heeft een verloop naar een lichter vlak. Het effect door het spiegelbeeld veroorzaakt dat de beide grijze vlakjes aan de boven- en onderzijde van het figuur afwijken van elkaar.

Bij het bedekken van het middengedeelte blijken beide grijsachtige vlakjes toch dezelfde grijsnuance te hebben. Een beeldillusie is een feit. Op de tweede postzegel zijn de twee gelijke driehoeken elk op een andere wijze ingevuld met 4 exact gelijke figuren. Bij het anders positioneren van de 4 stukjes blijft een klein vierkantje over.

Filatelistische beeldjuwelen met optische verwisselingen - 2 Filatelistische beeldjuwelen met optische verwisselingen - 3 Filatelistische beeldjuwelen met optische verwisselingen - 4

Hoe is dat mogelijk? De ontwerper heeft een gemeen trucje toegepast met de lange schuine zijde van beide driehoeken. De ene zijde is een beetje bol en de andere zijde is een beetje hol. Deze manipulatie wordt door de kijkers niet direct waargenomen, maar heeft wel een visueel effect. Het spel met zien, waarnemen en optisch bedrog geeft ontwerpers veel inspiratie.