Geometrische vormgeving in oeuvre Lun Tuchnowski (2)

1 december 2021

Het belicht de aandachtspunten die kunstenaar Lun Tuchnowski thematisch in zijn sculpturale werk zette, vooral met betrekking tot de esthetische kenmerken en mediadiversiteit, maar legt ook een nadruk op de ontwerpconcepten waarin de verwijzing naar de respectievelijke architectuur en ruimte een centrale rol speelde. De kunstenaar, die lange tijd in München woonde en aldaar zijn atelier had, verenigt in zijn gerealiseerde sculpturen twee verschillende sculpturale opvattingen van de 20e eeuw: Geometrisch georiënteerde vormen worden gecombineerd met figuratieve vormen.

Geometrische vormgeving in oeuvre Lun Tuchnowski (2)

Lun Tuchnowski

Basismaterialen in zijn werk zijn voornamelijk metalen zoals zink, aluminium, staal en brons, maar ook hout, beton, kunststof en gips zijn door de kunstenaar op verschillende manieren gebruikt. Zijn werken bewaren op indrukwekkende wijze het fragiele evenwicht tussen rust, kracht en dynamiek. Voor het eerst toont deze tentoonstelling ook vroege schilderijen en een opmerkelijke selectie aan tekeningen uit de nalatenschap van de kunstenaar.

Deze unieke tekeningen vormen een zelfstandige poëtische meerwaarde binnen het rijke oeuvre. Om de werkprocessen van Lun Tuchnowski en zijn intellectuele kosmos begrijpelijk te maken, bevat deze tentoonstelling een atelierreplica waarin de hele werkcontext, dus ook aspecten die verder gaan dan puur werk, levendig zijn. Bij de tentoonstelling is een catalogus ver-schenen met kleurenillustraties en essays.

Geometrische vormgeving in oeuvre Lun Tuchnowski (2) - 2
The Bub-Scotsman, 2016, Lun Tuchnowski, Fiberglas, 116 x 87 x 98 cm; Collectie Carmen Würth, Inv. 17997.

ISBN 978-3-89929-413-2, “Lun Tuchnowski”, C. Sylvia Weber, Swiridoff Verlag, 2021, 204 pagina’s.

Museum Würth, Reinhold-Würth-Straβe 15, D-74653 Künzelsau-Gaisbach, www.kunst.wuerth.com.


Gerelateerde artikelen