Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding

20 oktober 2019

In de AO-reeks verscheen ter gelegenheid van de aandacht voor de 50e dag van overlijden van Helen Keller (1880-1968) een informatief boekje over haar leven, blind- en doofheid en haar enorme doorzettingsvermogen om haar doelen in het leven te bereiken. Ten gevolge van een ziekte werd Helen Keller op tweejarige leeftijd van een gezond kind, een kind dat en blind en doof was.

Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding

AO-reeks 3054 Helen Keller, doofblind.

In een boeiende en aangrijpende vertelling beschrijft de redactie van het AO-boekje hoe Helen Keller zich heeft kunnen ontwikkelen tot een vooraanstaande auteur, wetenschapper, activiste en stimulator van het onderwijs aan dover, blinden en doofblinde medemensen. Op 6-jarige leeftijd kreeg Helen een privé lerares om haar ouders te helpen haar gepast onderwijs te geven.

Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding - 2 Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding - 3 Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding - 4
Postzegels ondersteunen onze kennis.

In 1886 kreeg de toen 24-jarige Anne Sullivan die baan bij de familie aangeboden. Zelf was Anne op haar 14-jarige leeftijd bijna blind, maar door enkele operaties kreeg zij haar gezichtsvermogen deels terug.

In de opleiding voor lerares voor blinde en doofblinde kinderen leerde zij braille en het hand- of vingeralfabet. In maart 1887 ving haar taak bij de familie Keller aan. Haar hele leven zou zij zorgen voor de studie van Helen en dat is uiteindelijk een succesformule geworden, mede door de inzet van Anne Sullivan.


Gerelateerde artikelen