Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (1)

3 november 2021

Licht speelt in de natuurwetenschappen een centrale rol. In het helder geschreven studieboek verklaart auteur Kisch op een gedetailleerde wijze waarom licht zo'n rol speelt. Een wisselwerking tussen licht en de levende en levenloze materie levert fascinerende relaties tussen natuurkunde, scheikunde en levenswetenschappen op - van fotovoltaïsche energie tot fotosynthese en de productie van waterstof met hulp van zonne-energie.

Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (1)

Licht

De inhoud van dit boek gaat dieper in op onderliggende fysische en chemische principes en de betekenis van het fenomeen licht en de eigenschappen ervan binnen de levenswetenschap. Het licht van de zon is de basis van al het leven op aarde. Want zonder zou er geen fotosynthese plaatsvinden en daardoor de zuurstof om te ademen ontbreken en geen voedsel aanwezig is om te eten. Daarom werd de zon in nagenoeg alle religies aanbeden als een godheid.

In religie was licht een metafoor voor verlichting, verlossing en zuiverheid, in de filosofie voor kennis en waarheid. Het heeft daarom de historie van de mensheid in kunst en wetenschap sterk beïnvloed en doet dat nog steeds bij verschillende personen. In de natuur levert lichtenergie die nodig is voor de fotosynthese van groene planten. De indrukwekkende selectiviteit van dit bewonderenswaardige chemische proces vormt bijna een rode draad door de meeste gedeelten van dit studie- en referentieboek.

En het licht van de zon stelt ons niet alleen in staat om te zien, maar regelt ook de hormonale balans via de ogen en daarmee het ritme van leven en welzijn. Naast de zon zijn er andere en veel zwakkere lichtbronnen in de natuur, die we meestal alleen in het donker kunnen waarnemen.(Wordt vervolgd).