Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (2)

4 november 2021

Bij meerdere dierlijke wezens vinden namelijk chemische reacties plaats, die ook energie afgeven in de vorm van licht. De resulterende gloed van die organismen staat bekend als bioluminescentie. Het is de basis voor het leven in de diepzee. Het gebied van de oceanen van de wereld, dat begint op 1000 meter, vormt de grootste terrestrische habitat. Alleen door dit licht kan de partner worden gelokt of de vijand worden verdreven.

Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (2)

Licht

Door deze feiten wordt licht de meest gebruikte informatiedrager genoemd. Ook Goethe bezweek voor de fascinatie van het zonlicht, zoals te lezen is in de eerste strofe van de Proloog in de hemel in Faust. De lezer leest in het boek deze eerste strofe. In zijn proloog gaat de auteur dieper in op de samenhang tussen de “politiek” ingezette klimaatdiscussies over de eindigheid van fossiele brandstoffen en de technologische voortgang in het gebruik van zonne-energie en chemische-energie.

Het met zonlicht splitsen van water in zuurstof en waterstof, hetgeen de Franse schrijver Jules Verne in al 1874 in zijn roman “Het geheimzinnige eiland” beschreef, zou ons direct warmte kunnen opleveren door waterstof te verbranden, waarbij overigens weer water vrijkomt. Meerdere pilotprojecten zijn inmiddels opgestart en de verwachtingen zijn hoopvol. Ook is er onderzoek naar het realiseren van een kunstmatige fotosynthese.

Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (2) - 2 Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (2) - 3 Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (2) - 4
Postzegelverzamelaars worden regelmatig op de hoogte gebracht van unieke natuurwonderen.

In zijn boek beschrijft de auteur ook toepassingen van het geproduceerde kunstlicht en haalt het uitroepen van het jaar 2015 als het “Internationale jaar van het licht” door de Unesco. Door het succes van dit initiatief is de 16e mei elk jaar de dag van het licht. Meerdere onderzoeksinstituten over de gehele wereld hebben dit succes in hun onderzoeksprogramma’s verwerkt om daarmee meer aandacht te geven aan het gebruik van het natuurlijke licht van de zon om energieproblemen op te lossen. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen