Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (3)

5 november 2021

Het doel is om de bevolking meer bewust te maken van de centrale rol die licht in ons leven speelt. Het wordt ook steeds belangrijker in de wetenschap, zoals eerder is aangegeven door onder andere het Max Planck Instituut. Hoewel er enkele speciale colleges zijn in de natuurwetenschappelijke opleidingen aan universiteiten, was er nog geen interdisciplinaire introductie op de eigenschappen en effecten van licht.

Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (3)

Licht

Om dit gemis op te vullen heeft auteur Horst Kisch het studieboek “Licht” geschreven. In de eerste drie hoofdstukken zijn de fysische, chemische en biologische gevolgen samen van de interactie van licht met levenloze en levende materie beschreven. Het vierde en tevens laatste hoofdstuk gaat kort in op algemene culturele aspecten, van religie en filosofie tot schilderkunst en architectuur.

In een epiloog geeft de auteur een interessante filosofische beschouwing over het thema en geeft een beeld van de mogelijkheden om zonlicht in te zetten om op termijn de energiezorg achter ons te laten. Hij sluit zijn epiloog af met een waardevolle tekst: “Fantasie en experimenteerkunst zorgen in de wetenschap steeds weer voor een vernieuwing”. De theoretische en praktische grondbeginselen uit de natuurkunde, scheikunde en biologie in relatie tot licht en de bijzondere stralingsenergie zijn zeer uitgebreid behandeld.

Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (3) - 2 Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (3) - 3 Het fenomeen licht als basis voor techniek & wetenschap (3) - 4
Postzegelverzamelaars worden regelmatig op de hoogte gebracht van unieke natuurwonderen.

De presentatie van de inhoud ligt wel op een hoger technisch en universitair niveau, maar kan zeker ook begrijpelijk gelezen worden door de personen met interesse in de energietransitie en in de mogelijkheden om zonlicht daarvoor in te zetten. De eerste drie hoofdstukken sluiten af met een reeks vragen over de leerstof. Het bijzondere studieboek bevat een literatuuroverzicht en een ruim opgezet trefwoordenregister.

ISBN 978-3-11-072819-4, “Licht”, Horst Kisch, Walter de Gruyter Verlag, 2021, 134 pagina’s.


Gerelateerde artikelen