De theorie van de optica in een praktische benadering (1)

14 november 2021

Met het samenstellen en uitgeven van het leerboek voor het hoger technisch en universitaironderwijs is het doel bereikt om studenten dichter bij de experimentele natuurkunde te brengen op een manier die plezier in het experimenteren wekt en tegelijkertijd de overgang naar de onderdelen Optica en Straling binnen theoretische natuurkunde versoepelt.

De theorie van de optica in een praktische benadering (1)

Experimentalphysik Band 4: Optik, Strahlung

Het omvangrijke leerboek “Experimentele Natuurkunde” leidt studenten en andere gebruikers van de elementaire basis tot en met een diep begrip van de fysieke modellen. De dan verworven kennis van de experimentele natuurkunde maakt het ook gemakkelijker om de gangbare theoretisch-abstracte beschrijving van de materie en de werkende krachten in de context van de theoretische natuurkunde te vatten en te begrijpen, ondersteund door nauwkeurig uitgelegde experimenten en illustraties en voorbeelden.

De theorie van de optica in een praktische benadering (1) - 2
Ook het principe en de werking van de bekende door Isaac Newton ontworpen spiegeltelescoop is besproken in het interessante studieboek.

Het uitgangspunt van alle overwegingen zijn altijd de fysieke verschijnselen. Hun beschrijving door middel van wiskundige vergelijkingen en hun afleidingen van fundamentele postulaten of modellen worden echter niet achterwege gelaten, omdat de wiskundige formulering de ondubbelzinnige en daarom het onmiskenbare fundament van de natuurkunde is. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-067563-4, “Experimentalphysik”, Wolfgang Pfeiler, Walter de Gruyter Verlag, 2021, 2e druk, Band 4: Optik, Strahlung, 311 pagina’s.


Gerelateerde artikelen