De theorie van de optica in een praktische benadering (2)

15 november 2021

“Definitieve formules” worden echter niet zomaar gegeven, maar de wiskundige manier om er te komen wordt telkens stap voor stap getoond en een overeenkomstige fysieke interpretatie wordt gegeven. Dit leerboek biedt daarom docenten en studenten in het vak natuurkunde en in alle andere natuurwetenschappen een brug van natuurkundige fenomenen en experimenten en een daaruit voortvloeiende modelvorming naar geavanceerde theorieën, mede omdat de wiskundige formulering daarin een belangrijke rol speelt.

De theorie van de optica in een praktische benadering (2)

Experimentalphysik Band 4: Optik, Strahlung

De opbouw van de presentatie van de leerstof en aanvullende praktische informatie is levendig, helder en duidelijk, logisch opgebouwd en zo ontworpen dat de studenten en andere gebruikers de “rode draad” door de experimentele natuurkunde eenvoudig kunnen volgen. Na een inleiding van de leerinhouden en concepten aan het begin van elk hoofdstuk worden de relaties in de volgende tekst duidelijk gemaakt, formules worden vervolgens afgeleid en toegelicht met veel illustraties.

Aan het eind van het hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen nogmaals samengevat. Het vierde deel “Optica en Straling” bevat drie uitgebreide hoofdstukken: fysische optica, geometrische optica en warmtestraling. Het geheel sluit af met een lijst met aanbevolen literatuur en een uitgebreid trefwoordenregister.

ISBN 978-3-11-067563-4, “Experimentalphysik”, Wolfgang Pfeiler, Walter de Gruyter Verlag, 2021, 2e druk, Band 4: Optik, Strahlung, 311 pagina’s.


Gerelateerde artikelen