Humphry Davy (1778-1829)

17 oktober 2021

Vooral als uitvinder van de booglamp en een mijnlamp is de Engelse scheikundige Humphry Davy (1778-1829) bekend geworden. Hij volgde zijn basisopleiding in zijn geboorteplaats Penzance in Cornwall en vanaf 1783 in Truro, de meest zuidelijke stad van Engeland. Na overlijden van zijn vader in 1795 werd Humphry leerling bij de plaatselijke chirurg en apotheker. Met steun van die apotheker besloot hij geneeskunde te gaan studeren.

Humphry Davy (1778-1829)

Humphry Davy is de uitvinder van de booglamp.

Door het lezen van een verhandeling van de Franse scheikundige Antoine Lavoisier maakte hij in 1798 een overstap naar de chemie. Al snel deed hij onderzoek naar de eigenschappen van lachgas en werd in 1802 benoemd als professor in de scheikunde aan het Koninklijk Instituut in Londen en werd lid van de Britse Academie voor Wetenschappen, waarvan hij later voorzitter werd. In zijn wetenschappelijke carrière ontwikkelde hij kathodische bescherming voor schepen.

Humphry Davy (1778-1829) - 2

Bekend werd hij ook door zijn ervaringen met fysiologische gevolgen na het inademen van sommige gassen. Hij inhaleerde voor zijn onderzoek regelmatig lachgas. Het gaf hem bovendien een aangenaam gevoel van dronkenschap, een lichte roes en een gevoel van grote lichamelijke kracht. In 1827 werd Davy ernstig ziek na het veelvuldig inademen van giftige gassen en overleed enkele jaren daarna door zware hartaanvallen in Genève. Zijn werk als onderzoeker werd overgenomen door Michael Faraday.


Gerelateerde artikelen