Intelligentie in onze waarneming (1)

9 februari 2024

De samenhangende onderwerpen Zien en Waarnemen zijn telkens weer inspirerend voor nader onderzoek. Wetenschappers zijn voortdurend bezig met experimenteren en fundamenteel onderzoek naar het functioneren van onze optische en visuele waarneming. Soms is daarbij de eerste indruk van het waargenomenen beeld echt waar. In andere gevallen is er sprake van een gezichtsbedrog of een optische verwisseling en in enkele gevallen stellen we achteraf zelfs een illusie vast.

Intelligentie in onze waarneming (1)

Visual Intelligence - How We Create What We See.

Wat we zien en hoe wij deze opnamen uit de omgeving verwerken in onze hersenen heeft te maken met onze levenservaring en herinnering en met onze rationele en emotionele intelligentie. Het boek “Visual Intelligence”, geschreven door Donald D. Hoffman, is een referentiebron met feiten, wetenswaardigheden en veel illustraties uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van onze visuele waarneming.

“Hoe wij de informatie uit de omgeving verwerken tot visuele beelden?” werkt de auteur gedetailleerd uit in acht hoofdstukken. Zijn stijl van uitleg en bespreking van de verschillende onderwerpen is interactief. De lezer wordt geprikkeld om mee te denken bij het bespreken van het experiment. “Zien is construeren” is vastgesteld uit de som van resultaten uit de vele onderzoeken. Interessant is het gedeelte met een uitvoerige beschouwing over de eigenschappen van de Necker kubus en de latere variant van de Kopfermann kubus. (Wordt vervolgd).

ISBN 0-393-31967-9, “Visual Intelligence”, Donald D. Hoffman, W.W. Norton & Company Ltd., 2000, 294 pagina’s.