Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (18)

9 februari 2024

Elke student die begint aan een studie in de technische vakken, bèta-, alfa-, natuur- en gezondheidswetenschappen en voor de personen, die kiezen voor specifieke technische beroepen is het kennisnemen van de natuurkundige en praktische grondbeginselen van licht, waarneming en kleur aan te bevelen. De inhoud van het studieboek “Introduction to Light” past precies bij een wens om kennis te maken met het normale en het gestuurde licht en op een compacte wijze met de theoretische en de praktische eigenschappen van het licht als een vorm van elektromagnetische straling.

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (18)

Introduction to Light - The Physics of Light, Vision and Color.

Auteur Gary Waldman heeft de studiestof met alle specifieke onderwerpen verdeeld over elf hoofdstukken, drie bijlagen en een gedetailleerd trefwoordenregister. Het geheel is weer ingedeeld in vier delen: “Wat is licht?”, “Manipulatie van licht”, “Waarneming” en “Kleur” en elk hoofdstuk bevat een reeks paragrafen.

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (18) - 2 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (18) - 3 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (18) - 4

In paragraaf 1 maakt de gebruiker kennis met de historische ontwikkelingen in het begrijpen van licht en het ontdekken van eigenschappen van licht en vele latere toevoegingen van de theoretische en praktische grondslagen van de klassieke en moderne optica. Voor praktische doeleinden zijn de grondslagen van de geometrische optica uitgebreid behandeld. Verder komen aan de orde lasers en holografie. De fysiologie van het oog en visuele waarneming worden gevolgd door leerstof over kleur. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-0-486-42118-6, “Introduction to Light”, Gary Waldman, Dover Publication, 2002, 228 pagina’s.