Intelligentie in onze waarneming (2)

10 februari 2024

De Necker kubus is daarbij eenvoudig in driedimensies te plaatsen, terwijl de Kopfermann variant veel lastiger in 3D verschijnt. Natuurlijk geeft de auteur het plaatje waarop Albrecht Dürer natuurlijke voorwerpen via een lichtprojectie op papier tekent. In een volgend hoofdstuk worden onzichtbare vlakken dankzij onze bijzondere eigenschappen zichtbaar. Bekende namen als Walter Ehrenstein en G. Kanizsa speelden een belangrijke rol in het onderzoek naar dit verrassende fenomeen.

Intelligentie in onze waarneming (2)

Visual Intelligence - How We Create What We See.

De auteur laat de lezer genieten van de vele varianten en proefjes, die inmiddels aan de kennis over dit fenomeen hebben bijgedragen. Uitgebreid vertelt de auteur over de vaas van Edgar Rubin en het verschijnsel van Ernst Mach. Ook onze gevoeligheid voor kleur is besproken. Hij gebruikt daartoe meerdere stereoscopische afbeeldingen voor zijn gezamenlijke experimenten. Het ontstaan van kleuren bij het draaien van de schijf van Belham is tevens besproken.

Het zien van fantoombeelden wordt regelmatig bestudeerd. Aan dit verschijnsel is zelfs een hoofdstuk gewijd. De auteur sluit zijn behandeling van de vele onderwerpen af met een interessant overzicht van referentiebronnen en een trefwoordenregister. Ondanks het wetenschappelijke karakter in de behandeling van de vele onderwerpen geeft de inhoud van dit boek een ruim aanvullend beeld op meerdere bekende optische verschijnselen. Het thans verschenen boek is een goedkopere uitgave van de eerder in OF besproken duurdere uitgave.

ISBN 0-393-31967-9, “Visual Intelligence”, Donald D. Hoffman, W.W. Norton & Company Ltd., 2000, 294 pagina’s.