Kleuren en licht behoren onafscheidelijk bij elkaar

8 november 2017

Het praktijk georiënteerde studie- en vakboek “Kleur en licht in ruimtelijke omgeving en situaties” beschrijft het samenhangende spel tussen licht en kleur en visuele waarnemingen in ruimtelijke situaties. De inhoud bespreekt de natuurlijke verschijningsvorm van licht voor alle kleurspecialisten, het ontstaan van kleur voor alle lichtspecialisten en geeft tegelijkertijd duidelijk weer dat kleur en licht onafscheidelijk aan elkaar zijn verbonden.

Kleuren en licht behoren onafscheidelijk bij elkaar

Colour and Light

Ook zijn er artikelen waarin schijnbare tegenstellingen tussen meningen, benaderingen en uitvoering van personen met een theoretische kennis en van personen met een praktische ervaring aan de orde komen en worden uitgewerkt. Het geheel is kleurrijk geïllustreerd met verklarende tekeningen, grafische afbeeldingen en projectfoto’s. De samenstellende auteurs hebben mede door de medewerking van verschillende specialisten uit bijbehorende vakgebieden Kleur, Licht en Perceptie een schat aan leerzame en informatieve artikelen samengebracht in het goed verzorgde vakboek.

Het altijd boeiende spel tussen voldoende, beschikbare en de gewenste hoeveelheid kleur, licht en een optimale visuele waarneming is gedetailleerd uitgewerkt in 14 samenhangende paragrafen en geordend in vier hoofdstukken met titels als: “Mens - Kleur - Licht - Omgeving”, “Lichtbronnen - Kleurreflecties” en “Licht- en kleurgebruik in binnenruimten”. Het vakboek is oorspronkelijk in Zweden uitgegeven en de inhoud ervan is in de Engelse versie op details aangepast aan de internationale standaarden en aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in het toepassen van kleur in woon-, werk- en verblijfruimten.

Een uitstekend studie- en vakboek voor kleurspecialisten, ontwerpers, architecten, reclamemakers, studenten en docenten in diverse opleidingen waarin licht en kleur centraal staan. De inhoud is tevens van belang voor fysiologen, psychologen en makers van kleur, licht, woon- en werksfeer. Aan de artikelen gaat een inleiding vooraf. De inhoud van het boek is gebaseerd op een verzameling van resultaten uit onderzoek, studie, kennis, observaties, praktijkervaringen, experimenten en terugkoppeling uit gerealiseerde licht- en kleurprojecten verkregen uit het Zweedse interdisciplinaire onderzoeksproject SYN-TES - Human colour and light synthesis: towards a coherent field of knowledge (2010-2011).

Kleuren en licht behoren onafscheidelijk bij elkaar - 2 Kleuren en licht behoren onafscheidelijk bij elkaar - 3
Licht en kleur vormen een verbond en dragen bij aan het volledige proces van zien en waarnemen van onze omgeving. Postzegelverzamelaars met voorkeur voor het thema Licht en Kleur worden regelmatig verrast door interessante en leerzame postzegeluitgiften. Ter gelegenheid van het Jaar van het Licht in 2015 verscheen in Liechtenstein de rechter afgebeelde zegel (Mi 1746).

In de inleiding geven de samenstellers informatie over de inhoud van dit project en de internationale betekenis ervan. Ook bespreken zij de inhoud van het boek en de gekozen volgorde van behandeling van de theoretische en praktische onderwerpen. In het eerste hoofdstuk krijgt de lezer een beeld van de fysische grondbeginselen van kleurbeleving, visuele patronen en over het relativiteitsgehalte van begrippen als helderheid, tint, kleurbeleving, visuele waarneming, kleurschaduwen en de dynamiek in perceptie. In dit hoofdstuk zijn tevens het effect van kleur en licht op het menselijk gedrag en de bijbehorende normale en afwijkende gevoelsreacties gedetailleerd uitgewerkt.

Het eerste hoofdstuk sluit af met historische feiten en belevingen uit de ontwikkelingen van licht, lichtbronnen en lichtarmaturen en de komst en acceptatie van de moderne gloeilamp-, fluorescentie- en de LED-verlichting. In het tweede hoofdstuk wordt gesproken over achtergronden van het definiëren van de basisbegrippen licht, kleur, zien en fysische aspecten van licht en kleur. De teksten zijn uiterst praktisch gericht en zetten lezers aan tot een eigen mening over fysische en psychologische effecten en aspecten. Voorts bespreken de auteurs het elektromagnetische spectrum, het meten en ordenen van kleur. Het boek sluit af met voorbeelden van ontwerpen en uitvoeren van licht- en kleurprojecten.

ISBN 978-1-4724-8279-2, “Colour and Light”, Karin Fridell Anter en Ulf Klarén, Routledge Publishing, 2017, 238 pagina’s.


Gerelateerde artikelen