Kunst van optisch bedrog in een virtueel museum

27 mei 2013

Optische en visuele illusies, verborgen of dubbele beelden, onmogelijke figuren en schijnbaar onoplosbare geheimen vormen veelal de basis voor magische beelden op schilderijen, tekeningen, muur- en straattekeningen en andere grafische uitingen. Waarderen van kunst is van persoonlijke aard en ontstaat door een combinatie van opvoeding, natuurlijke interesse, scholing, het leef- en werkmilieu en een aantal toevalligheden. Het beoordelen van kunst in de vorm van schilderijen, installaties en andere kunstzinnige uitdrukkingsvormen is veelal een subjectieve activiteit, maar hangt ook nauw samen met ervaringen en interesses van de beschouwer. Kunst is tevens een leerproces over achtergronden van kunststromingen en de eigen smaak.

Kunst van optisch bedrog in een virtueel museum

Das Museum der Illusionen

Het fenomeen van optisch bedrog in kunst brengt een extra visuele dimensie in ons brein en reageert elk individu op een eigen specifieke wijze op het beeld waarop iets vreemds waar te nemen is. Toeschouwers raken geboeid en kunstenaars maken van verschillende technieken gebruik om het bedrog te accentueren. Illusionistische kunstwerken worden gewaardeerd door kunstkenners en liefhebbers van kunst.

In het nieuwe kunstboek “Het museum van de illusie” heeft de auteur in dit virtuele museum een schat aan illusionistische kunststijlen en bijbehorende uitwerkingen bijeen gebracht en kijkt het publiek naar de getoonde collectie van hoge kwaliteit. De illusie maakt het bovendien mogelijk van de meest eenvoudige voorwerpen en voorstellingen iets magisch te schilderen.

Het fantastische werk van René Magritte is een prachtig voorbeeld van de kracht van de eenvoud en een visuele prikkeling van ons brein. Meerdere voorbeelden zijn op een aantrekkelijke wijze weergegeven en toegelicht in het verzorgde kunstboek. De getoonde kunstwerken zijn ingedeeld in de meest voorkomende stijlen, vormen en richtingen en representeren daarmee op boeiende wijze visueel bedrog in de kunst. Het werk van onder andere Arcimboldo, Magritte, Riley, Seurat, Escher en Koons geeft antwoord op de vraag van de plaats en waardering van illusie van de echtheid.

ISBN 978-3-7913-4776-9, “Das Museum der Illusionen”, Céline Delavaux, Prestel Verlag, 2013, 192 pagina’s