Museum brengt historisch overzicht met 26 objecten (2)

18 juli 2022

Een compleet beeld ontstaat pas als je het als geheel bekijkt”, zegt LWL-hoofd Cultuur Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. “De meer dan 100-jarige geschiedenis en het heden van de kliniek is nauw verbonden met sociale, confessionele, gemeentelijke, geografische en infrastructurele aspecten van de regio verbonden met Warstein.

Museum brengt historisch overzicht met 26 objecten (2)

26 Objekte aus Haus 26

Het insti tuut, zoals het al bij de opening in 1905 werd genoemd, was vanaf het begin een belangrijk referentiepunt voor de stedelijke samenleving”, geeft auteur Annette Allerheiligen aan, die het boek ontwierp en redigeerde. Dat betekende ook dat de Westfaalse psychiatrische ziekenhuizen, waarmee altijd nauw werd samengewerkt waren gekoppeld aan de omstandigheden op de betreffende locatie.

“De geschiedenis van de psychiatrie gaat dus veel verder dan een medische geschiedenis. Er is sprake van een zeer sterke invloed van de psychiatrie op de medische discipline in de heersende tijdgeest van de geschiedenis van toen. Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, is naast een wetenschappelijkheid altijd een ethisch kompas nodig", zegt prof. dr. Meinolf Noeker, hoofd van de gezondheidsafdeling van LWL.

Museum brengt historisch overzicht met 26 objecten (2) - 2
Een kartonnen doosje voor flesjes met heilige olie.

“We leren niet in de laatste plaats van onze geschiedenis, wat 'goede' psychiatrie is. Het is dus een meevaller dat de LWL een sterke culturele afdeling en een sterke psychiatrische vereniging heeft. Precies zulke winstgevende projecten zoals gedocumenteerd in deze uitgave kunnen uit de interfaces voortkomen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-927204-96-6, “26 Objekte aus Haus 26”, Annette Allerheiligen, LWL-Museumsamt für Westfalen, 2021, 107 pagina’s, € 15.


Gerelateerde artikelen